| 10-min. gegevens | Kaart Nederland | Dagoverzicht | Maandoverzicht mei 2019 |

Het weer van 16—5—2019

De 10 minuten gegevens zijn vrijwel actueel, met een kleine vertraging. Voor 28 oktober 2012 zijn er regelmatig missende data en het zicht, dauwpunts temperatuur en regenhoeveelheid zijn niet beschikbaar. De data zijn afkomstig van het KNMI