Guidance modelbeoordeling voor Nederland

12-07-2019 04:00

Guidance modelbeoordeling voor Nederland, de Nederlandse kustwateren en
de Noordzee, gebaseerd op de HIRLAM run van 00 UTC en de overige
genoemde modellen en gidsen met bijbehorende runtijd.

Geldig tot zaterdag 13 juli 2019 24.00 locale tijd

Opgesteld op vrijdag 12 juli 2019 om 05.40 uur

MODELLENBEOORDELING.
SYNOPTISCHE SITUATIE:
Rondom een laag net oost van Schotland is er sprake van een zwakke
zuidwestelijke stroming die vrij warme en vochtige lucht aanvoert. Een
kleinschalig hoogtelaag net ten noorden van onze omgeving trekt
oostwaarts. Rondom dit laag is sprake van een ingedraaide occlusie, dit
ingedraaide deel trekt oostwaarts over het noordelijke FIR gedeelte. Het
lagedrukgebied bij Schotland trekt zuidoostwaarts en trekt in de ochtend
en middag opvullend over het noordoosten van het land naar Duitsland.
Een bijbehorende occlusie bereikt aan het begin van de ochtend de
westkust en trekt vervolgens overdag langzaam oostwaarts over het land.
Een hoogtetrog (en ook een trogje aan de grond) volgen op korte afstand
waardoor activatie van de occlusie plaatsvindt, mede geholpen door de
dagelijkse gang. Nadat het lagedrukgebied het land gepasseerd is, trekt
het ingedraaide deel van de occlusie zuidwaarts over het land, gevolgd
door oude frontale restanten die zich momenteel nog boven het noorden
van de Noordzee bevinden.

MODELBEOORDELING:
Ook qua neerslag zijn er de nodige aandachtspunten. Vooral de
buienontwikkeling overdag is van belang. De stevigste buien zijn in de
middag weggelegd voor de oostelijke helft, waarbij Ha36 en 40 indicatief
lokaal rond 20 mm (zeer lokaal iets meer) neerslag in een uur berekenen.
Aangezien zich meerdere buien zouden kunnen samenklonteren, kunnen de
neerslagsommen lokaal best fors oplopen, waarbij een maximumsom van net
boven de 40 mm in 6 uur tijd (Ha36) op enkele plekken mogelijk is.
Lokale wateroverlast zou op kunnen treden. De overige modellen zijn
uiteraard iets behoudender v.w.b. neerslaghoeveelheden. Qua positie
schetsen de modellen min of meer eenzelfde beeld. Kans op veel neerslag
in korte tijd genoemd in de verwachtingen en waarschuwing. Afgelopen
runs zijn de scherpe kantjes wat van de cumulatieve hoeveelheden af
gegaan. Mogelijk komt dit doordat de bewolking en buien in de ochtend de
temperatuurstijging vertragen. Dit effect zien we het sterkst in Ha40.
Er zitten verder verschillen in de hoeveelheid en hoogte van de
bewolking die vanavond en de nacht naar zaterdag vanuit het noorden over
het land moet trekken. Ha36 is het meest negatief met nogal wat
mistgebieden. Echter, momenteel is Ha36 ook wat te negatief t.o.v. de
actuele situatie.


AANDACHTSPUNTEN.
WIND:
Tijdens intensieve buien lokaal mogelijk ruim 30 kn, verder blijft het
beperkt tot 20-25 kn. Afkoeling door verdamping en impulsuitwisseling
spelen een ondergeschikte rol in de vochtige lucht met zwakke
hoogtewinden.

BEWOLKING:
In de vochtige lucht op het noorden van de Noordzee nog ST kansen. Bij
de occlusie lokaal ST, mogelijk ook daar vooruit a.g.v. turbulentie. Bij
de occlusie ook enkele TCU/CB met toppen FL200, lokaal 250. Boven land
activering a.g.v. hoogtetrog en dagelijkse gang waardoor vooral in de
oostelijke helft op meerdere plekken CB's ontstaan met toppen tot
FL300-350. Met het wegtrekken van occlusie en hoogtetrog neemt de
buienactiviteit vanaf de tweede helft van de middag van het westen uit
af. Vanaf vanavond toenemende kans op lage bewolking van zee.
Aanvankelijk vooral ST, in de loop van de nacht en ochtend stijgende
basis door een toename van de gradient.

NEERSLAG:
Bij de ingedraaide occlusie op de Noordzee regen. Bij de occlusie boven
land buien, door het relatief warme zeewater en de hoogtetrog in het
(zuid)westelijk kustgebied activerend. Vanaf het einde van de
ochtend/begin van de middag een sterk oplevend convectief signaal bij
CAPE van ruim 1000 J/kg. De effectieve schering is niet veel groter dan
ongeveer 10 kn, dus voornamelijk single cells. Dan ook grote kans op
onweer. Met een relatief lage treksnelheid (10-15 kn) kunnen er lokaal
vrij grote neerslaghoeveelheden vallen, in de orde van 20 mm, mogelijk
geïsoleerd ca. 30 mm, zie de modelbeoordeling. Accent ligt steeds op
het oosten. Zaterdag geen neerslag van betekenis meer, mogelijk in het
zuidoosten nog een bui

ZICHT:
Vannacht in het noorden en oosten van het land een behoorlijk sterk
signaal voor mist in de Harmonies. Actueel wordt ook lokaal mist gemeld.
Overdag in stevige buien matig tot slecht zicht.

TEMPERATUUR:
Geen bijzonderheden.Paraaf meteoroloog: buscher
Bron: KNMI