Guidance modelbeoordeling voor Nederland

11-07-2019 23:40

Guidance modelbeoordeling voor Nederland, de Nederlandse kustwateren en
de Noordzee, gebaseerd op de HIRLAM run van 18 UTC en de overige
genoemde modellen en gidsen met bijbehorende runtijd.

Geldig tot zaterdag 13 juli 2019 24.00 locale tijd

Opgesteld op vrijdag 12 juli 2019 om 01.21 uur

MODELLENBEOORDELING.
SYNOPTISCHE SITUATIE:
Rondom een laag net oost van Schotland is er sprake van een zwakke
zuidwestelijke stroming die vrij warme en vochtige lucht aanvoert. Een
kleinschalig hoogtelaag net ten noorden van onze omgeving trekt
oostwaarts. Rondom dit laag is sprake van een ingedraaide occlusie, dit
ingedraaide deel trekt oostwaarts over het noordelijke FIR gedeelte. Het
lagedrukgebied bij Schotland trekt zuidoostwaarts en trekt in de ochtend
en middag over het noorden van het land naar Duitsland. Een bijbehorende
occlusie bereikt al aan het einde van de nacht de westkust en trekt
vervolgens overdag langzaam oostwaarts over het land. Een hoogtetrog (en
ook een trogje aan de grond) volgen op korte afstand waardoor activatie
van de occlusie plaatsvindt, mede geholpen door de dagelijkse gang.
Nadat het lagedrukgebied het land gepasseerd trekt het ingedraaide deel
van de occlusie vervolgens zuidwaarts over het land, gevolgd door oude
frontale restanten die zich momenteel nog boven het noorden van de
Noordzee bevinden.

MODELBEOORDELING:
Ook qua neerslag zijn er de nodige aandachtspunten. Vooral de
buienontwikkeling overdag is van belang. De stevigste buien zijn
weggelegd voor de oostelijke helft, waarbij Ha36 en 40 indicatief lokaal
rond 20 mm (zeer lokaal iets meer) neerslag in een uur berekenen.
Aangezien zich meerdere buien zouden kunnen samenklonteren, kunnen de
neerslagsommen lokaal best fors oplopen, waarbij een maximumsom van net
boven de 40 mm in 6 uur tijd (Ha36) op enkele plekken mogelijk is.
Lokale wateroverlast zou op kunnen treden. De overige modellen zijn
uiteraard iets behoudender v.w.b. neerslaghoeveelheden. Qua positie
schetsen de modellen min of meer eenzelfde beeld. Kans op veel neerslag
in korte tijd genoemd in de verwachtingen en waarschuwing..
Vannacht zijn de ontwikkelingen in de grenslaag van belang. Modellen
laten daar waar het opklaart vooral in het noorden en oosten mist
ontstaan, goed mogelijk gezien de aanwezige vochtige lucht, de gevallen
neerslag en de opklaringen die zich zullen voordoen. Er zitten wel wat
verschillen in de hoeveelheid en hoogte van de bewolking die vanavond en
de nacht naar zaterdag vanuit het noorden over het land moet trekken.
Ha36 is het meest negatief met nogal wat mistgebieden. Echter, momenteel
is Ha36 ook wat te negatief t.o.v. de actuele situatie.


AANDACHTSPUNTEN.
WIND:
Tijdens intensieve buien lokaal mogelijk ruim 30 kn, verder blijft het
beperkt tot 20-25 kn. Afkoeling door verdamping en impulsuitwisseling
spelen een ondergeschikte rol in de vochtige lucht met zwakke
hoogtewinden.

BEWOLKING:
In de vochtige lucht op het noorden van de Noordzee nog ST kansen. Bij
de occlusie lokaal ST, mogelijk ook daar vooruit a.g.v. turbulentie. Bij
de occlusie ook enkele TCU/CB met toppen FL200, lokaal 250. Boven land
activering a.g.v. hoogtetrog en dagelijkse gang waardoor vooral in de
oostelijke helft op meerdere plekken CB's ontstaan met toppen tot
FL300-350. Met het wegtrekken van occlusie en hoogtetrog neemt de
buienactiviteit vanaf de tweede helft van de middag van het westen uit
af. Vanaf vanavond toenemende kans op lage bewolking van zee.
Aanvankelijk vooral ST, in de loop van de nacht en ochtend stijgende
basis door een toename van de gradient.

NEERSLAG:
Bij de ingedraaide occlusie op de Noordzee regen. Bij de occlusie buien,
door het relatief warme zeewater en de hoogtetrog voor de kust
activerend. Vanaf het einde van de ochtend een sterk oplevend convectief
signaal bij CAPE van ruim 1000 J/kg. De effectieve schering is niet veel
groter dan ongeveer 10 kn, dus voornamelijk single cells. Dan ook grote
kans op onweer. Met een relatief lage treksnelheid (10-15 kn) kunnen er
lokaal vrij grote neerslaghoeveelheden vallen, in de orde van 20 mm,
mogelijk geïsoleerd ca. 30 mm, zie de modelbeoordeling. Accent ligt
steeds op het oosten.

ZICHT:
Vannacht in het noorden en oosten van het land een behoorlijk sterk
signaal voor mist in de Harmonies. Actueel wordt ook lokaal mist gemeld.
Overdag in stevige buien matig tot slecht zicht.

TEMPERATUUR:
Geen bijzonderheden.Paraaf meteoroloog: buscher
Bron: KNMI