Guidance middellange en lange termijn

11-07-2019 02:40

Guidance middellange en lange termijn

Opgesteld door het KNMI op donderdag 11 juli 2019 om 04.29 uur

Geldig van zaterdag 13 juli tot donderdag 25 juli

Synoptische ontwikkeling:
Zaterdag is er nog sprake van een cyclonale noordwestelijke stroming,
vanaf zondag komt ons aandachtsgebied langzaam onder invloed van een
hoogterug boven de Britse Eilanden. Deze rug wordt geflankeerd door twee
langgerekte hoogtetroggen, waarin begin volgende week nabij Ierland en
boven het oosten van Europa een hoogtelaag afsnoert. Hierdoor is er
tijdelijk sprake van een omega blokkade boven West- en Midden Europa.
Het hoog aan de grond verplaatst zich van Ierland naar Scandinavi?. In
de tweede helft van de week trekt het ' Ierse' hoogtelaag via Frankrijk
naar het Alpengebied. Het hoog aan de grond beweegt dan retrograad en
komt tussen IJsland en Schotland terecht.

Modelbeoordeling en onzekerheden:
De ontwikkeling tot midden van de komende week is tamelijk eenduidig.
Daarna gaat er met name spreiding optreden in de positie van het hoog,
wat ook een toenemende spreiding in de temperatuur veroorzaakt. De
neerslagkansen zijn van zondag tot en met woensdag klein, in de tweede
helft van de week lijkt de invloed van het hoogtelaag ook in ons
aandachtsgebied toe te nemen. In de meeste EPS-leden zien we in de
tweede helft van de week de cyclonale invloed vanaf de oceaan toenemen,
met in de meeste gevallen een zuidwestelijke stroming met hogere
temperaturen. De spreiding in de temperatuur wordt daarbij overigens
vrij groot, omdat ongeveer 30% van de leden de noordelijke stroming laat
aanhouden.

Samenvatting meerdaagse-periode:
Zaterdag landinwaarts nog enkele buien. Vanaf zondag meest droog en
aanvankelijk aan de koele kant.

Samenvatting EPS-periode:
Er is een grote spreiding in de temperatuur rond normaal. De
neerslagkans is vooral in het eerste deel van de periode dagelijks
40-50%, later iets lager.Paraaf meteoroloog: buscher
Bron: KNMI