Guidance middellange en lange termijn

13-08-2019 02:40

Guidance middellange en lange termijn

Opgesteld door het KNMI op dinsdag 13 augustus 2019 om 02.07 uur

Geldig van donderdag 15 augustus tot dinsdag 27 augustus

Synoptische ontwikkeling:
De stroming is aanvankelijk westnoordwestelijk. Donderdag trekt een
storing over het Noordzeegebied oostwaarts, daarbij passeren diverse
fronten. Daarna verplaatst een sturend laag zich op het midden van de
Atlantische Oceaan zuidwaarts waardoor de stroming boven West-Europa
zuidwestelijk wordt. Zaterdag trekt een actieve randstoring over
Engeland noordoostwaarts. In het begin van de volgende week verplaatst
het sturend laag zich oostwaarts. Rond het midden van de volgende week
breidt een uitloper van het Azorenhoog zich in min of meerdere mate uit
over West-Europa. In ongeveer de helft van de leden vormt zich uit deze
uitloper een hogedrukgebied boven West-Europa waarbij de positie
verschilt.

Modelbeoordeling en onzekerheden:
De randstoring van zaterdag blijft consistent in de uitvoer aanwezig. De
kans op veel wind lijkt klein, de kans op windstoten van >75 km/uur is
zaterdag circa 10% en zondag circa 25%. Ook de toename van de
hogedrukinvloed na het weekeinde is consistent met de uitvoer van vorige
runs. De ligging van de rugas of het hoog zorgt voor een onzekerheid. De
neerslagkans neemt na het weekeinde af naar ongeveer 40% en de spreiding
van de temperatuur neemt wat toe waarbij de kans op maxima (iets)
beneden normaal ongeveer 70% is.

Samenvatting meerdaagse-periode:
Wisselvallig met donderdag en zaterdag perioden met regen. Daarna
afnemende neerslagkans. Temperaturen meestal iets onder normaal.

Samenvatting EPS-periode:
Wisselend bewolkt en ongeveer 40% kans op neerslag. Grote (70%) kans op
vrij koel weer.Paraaf meteoroloog: Huiskamp
Bron: KNMI