Guidance modelbeoordeling voor Nederland

12-06-2019 17:40

Guidance modelbeoordeling voor Nederland, de Nederlandse kustwateren en
de Noordzee, gebaseerd op de HIRLAM run van 12 UTC en de overige
genoemde modellen en gidsen met bijbehorende runtijd.

Geldig tot donderdag 13 juni 2019 24.00 locale tijd

Opgesteld op woensdag 12 juni 2019 om 16.06 uur

MODELLENBEOORDELING.
SYNOPTISCHE SITUATIE:
Een hoogtelaag boven Bretagne trekt langzaam noordwaarts en ligt
donderdagavond in de buurt van Schotland. De bovenstroming draait
daardoor geleidelijk van zuidoost naar zuid tot zuidwest. Het polaire
front ligt golvend en vrijwel parallel aan de bovenstroming boven
Midden-Duitsland, de occlusie boven de noordelijke Noordzee. Een golf in
het polaire front, met bijbehorend laagje boven het uiterste noorden van
Duitsland trekt verder noord(west)waarts. Bijbehorende vore/instant
occlusie met een kleine laagje ligt boven het noorden. In de avond
verplaatst de vore/instant occlusie zich noordwaarts en verlaat het
noorden van de FIR in de nacht. Een zwakke rug boven het zuidoosten
trekt noordwaarts en verlaat in de tweede helft van de nacht het
noordoosten. De jetas ligt op enige afstand van de kern van het
hoogtelaag boven Duitsland en Zuid-Frankrijk en trekt met het hoogtelaag
mee noordwaarts. In de loop van donderdagmiddag en -avond nadert de
linkeruitgang van een jetstreak het zuidoosten van Nederland. In de
nacht naar vrijdag trekt een hoogtetrog van zuidwest naar noordoost.

MODELBEOORDELING:
De locatie en timing van de vore/instant occlusie is in de modellen
inmiddels consistent en bruikbaar. V.w.b. de bewolking is de aanwezige
St (op EC na) nabij en ten zuiden van de vore goed te volgen. Komende
nacht zijn er wel verschillen, de Harmonie's en HIR geven dan langs de
westkust een kans op lagere bewolking, we gaan voorlopig niet uit van
St. Ook zijn in HIR en EC nog enkele buien aanwezig boven de westelijke
Noordzee, gezien de potentiële onstabiliteit op hoogte en een kleine
kortgolvige hoogtetrog die noordwaarts trekt is dit niet geheel uit te
sluiten. De buien morgen aan het einde van de middag zijn in alle
modellen (m.u.v. H40) aanwezig, met de linkeruitgang van de jet boven
het zuidoosten is dit ook waarschijnlijk, we gaan dus uit van de
buienkans. In de nacht naar vrijdag nabij de hoogtetrog laten HIR/EC
neerslag zien, de Harmonies laten dit niet zien. Ook hier is sprake van
onstabiliteit op hoogte en het is aannemelijk dat hier enkele buien op
door kunnen lopen, gaan we dus vanuit.

AANDACHTSPUNTEN.
WIND:
Convectie nabij de vore/instant occlusie is vanaf hoogte, windstoten
zijn hierbij niet echt een issue. Actueel een 6 Bft nabij het laag boven
het noordwesten van het land, hiervoor staan seinen uit. Donderdag
overdag kustseinen 6 Bft uit zuid tot zuidwest, in de loop van de dag
vooral buitengaats in het westen. Bij de buien op donderdag zien we een
signaal voor windstoten van 30-35 kn, met name in de avond in het
zuidoosten (primaire door afkoeling door verdamping en uitwisseling).
H40 geeft ook in het noordwesten kans op hogere windstoten, voorlopig
een aandachtspunt.

BEWOLKING:
Nabij en noord van de vore/instant occlusie St en in neerslag Ns en
lokaal ook een enkele ingebedde CB's, soms met toppen tot FL300. Zuid
van de vore/instant occlusie Cu/Sc. In de loop van de avond weer in het
zuiden weer kans op enkele Cb's, toppen tot ca. FL250. Komende nacht
boven het westen van de FIR en langs de westkust mogelijk lage
(turbulentie-) Sc, zie ook de Hirlam vochtvelden. Donderdag overdag
Sc/Cu en enkele Cb's. Toppen boven het westen tot ca. FL150-180, boven
zee mogelijk FL250-FL280.

NEERSLAG:
De (ingebedde) buien bij de vore/instant occlusie zijn aanwezig boven de
inversie en bevinden zich in een regime met 15-20 kn effectieve schering
en 400 J/Kg muCAPE, single cell/onderkant multicell modus. Actueel zijn
de buien boven Belgie vrij actief, een kans op hagel bij de buien
overwegen we nog. Wel sterven de buien boven land naar verwachting in de
loop van de avond uit. De buien vanavond boven het zuiden,
vannacht/morgen boven het westen en in de nacht naar vrijdag bevinden
zich in en regime met 20 kn effectieve schering en 400-700 J/Kg CAPE,
multicell modus. Morgen aan het einde van de middag/avond 30-35 kn
effectieve schering, 400-700 J/Kg CAPE, hetgeen een iets beter
georganiseerde multicell modus oplevert.ZICHT:
Buiten neerslag goed. Nabij en ten noorden van de occlusie lokaal matig
in nevel/mist. Met name in het (noord)oosten nabij de zwakke rug vanaf
vanavond tot halverwege de nacht kans op nevel of grondmist, daarna snel
oplossend door toename van de wind na rugpassage. In neerslag matig tot
slecht.

TEMPERATUUR:
Geen bijzonderheden.Paraaf meteoroloog: boonstra
Bron: KNMI