Guidance middellange en lange termijn

12-06-2019 02:40

Guidance middellange en lange termijn

Opgesteld door het KNMI op woensdag 12 juni 2019 om 03.59 uur

Geldig van vrijdag 14 juni tot woensdag 26 juni

Synoptische ontwikkeling:
Het sturende hoogtelaag boven de Britse Eilanden handhaaft zich nog tot
en met het komende weekeinde . Hierdoor is de stroming bij ons is zuid
tot zuidwest. Het polaire front ligt daarbij boven het westen van
Duitsland en het oosten van Frankrijk. Vanaf het komende weekeinde trekt
het hoogtelaag noordwaarts. De stroming wordt dan zuidwestelijk en uit
een uitloper van het Azorenhoog vormt zich een hogedrukgebied boven
West-Europa dat naar het Oostzeegebied trekt. De grootschalige
(hoogte)stroming wordt west tot zuidwestelijk. In ongeveer 75% van de
leden passeert tegen het einde van de volgende week een frontaal systeem
van een laag bij het noorden van de Britse Eilanden, waarna een nieuwe
hogedrukcel of uitloper van het Azorenhoog boven West-Europa komt te
liggen. In ongeveer 20% van de leden is er vanaf het midden van de
volgende week duidelijke onstabiliteit als gevolg van thermische
lagedrukgebieden ten zuiden van de hogedrukkern.

Modelbeoordeling en onzekerheden:
De uitvoer is consistent in de overgang naar een meest anticyclonaal
be?nvloed zuidwestelijk stromingspatroon. Na het weekeinde is de
neerslagkans tijdelijk gering, de tweede helft van volgende week komt er
(tijdelijk) wat meer cyclonale invloed van een frontaal systeem van een
depressie op de Oceaan.

Samenvatting meerdaagse-periode:
Wisselvallig met elke dag kans op regen. Na het weekend droog.
Temperaturen rond normaal, maar vrijdag vrij warm.

Samenvatting EPS-periode:
Grote (80%) kans op overgang naar (vrij) warm en droog weer. Vanaf het
midden van de volgende week neemt de kans op buien toe naar ongeveer
20%.Paraaf meteoroloog: veeken
Bron: KNMI