Guidance modelbeoordeling voor Nederland

11-08-2019 11:20

Guidance modelbeoordeling voor Nederland, de Nederlandse kustwateren en
de Noordzee, gebaseerd op de HIRLAM run van 06 UTC en de overige
genoemde modellen en gidsen met bijbehorende runtijd.

Geldig tot maandag 12 augustus 2019 24.00 locale tijd

Opgesteld op zondag 11 augustus 2019 om 11.11 uur

MODELLENBEOORDELING.
SYNOPTISCHE SITUATIE:
De as van een dal van een Rossbygolf (hoogtetrog) bevindt zich langs 10W
en verplaatst zich langzaam oostwaarts. Dinsdagochtend ligt het dal
boven het zuidwesten van ons luchtruim, waarbij de amplitude iets
afneemt. Aan de voorzijde is er sprake van PVA en van tijd tot tijd
enkele kortgolvige verstoringen. Een golvend koufront boven
West-Frankrijk activeert als gevolg van de linkeruitgang van een
jetstreak. Dit proces is op dit moment mooi zichtbaar op de MSG
Airmassbeelden in de vorm van een rode gloed over het pakket bewolking
boven West-Frankrijk. Deze golf diept uit tot een apart lagedrukgebied
en koerst naar Duitsland. Aan de westflank van dit laag vinden
drukstijgingen plaats, waardoor een rug vanavond over het zuidoosten van
ons land trekt. Door de zuidwestelijke hoogtestroming gaat dit gepaard
met het toenemen van hoge en middelbare bewolking. In de koude
luchtmassa in de hoogtetrog bevinden zich meerdere restanten van
occlusies, waarvan enkelen een convectief karakter gekregen hebben. Voor
ons weerbeeld is vooral een occlusie van belang boven Engeland. Deze
beweegt oostwaarts en bereikt komende nacht het noordwesten en passeert
maandag de zuidoostgrens. Deze occlusie krult terug in een uitdiepend
kortgolvige trog boven de Noordzee, die maandagmiddag en avond noord van
de Wadden oostwaarts koerst.

MODELBEOORDELING:
Hirlam heeft voor de tweede helft van vanmiddag nog steeds een aardig
neerslagsignaal boven het zuidoosten van het land. De progtemps laten
een dikke verzadigde stabiele laag vanaf middelbare hoogte zien.
Daaronder is een diepe vrij droge laag aanwezig, waardoor het
aannemelijk is dat het meeste, zo niet alles, verdampt voordat het in de
Hellmann-regenmeters valt. Voor de occlusie uit bevindt zich een aantal
kortgolvige verstoringen, die nu al zichtbaar zijn op satellietbeelden.
Het idee is dat vooral door dagelijkse gang deze verstoringen weer
opleven. In de loop van maandag zijn het vooral deze buien die van
belang zijn, omdat de omstandigheden qua schering en cape hier het meest
gunstig zijn. Ten zuiden van de kortgolvige trog ten noorden van de
Wadden is een knijpzone aanwezig. Hierin zien we nog enkele verschillen
tussen de modellen. Hirlam en Harmonie40 P2 zijn het meest uitgesproken
met de sterkte van deze zone. Na passage zien we grote verschillen
ontstaan in de neerslagvelden van de diverse modellen, maar de grote
gemene deler is dat vooral in de noordelijke helft buien aanwezig
blijven.

AANDACHTSPUNTEN.
WIND:
Actueel 6-7 Bft in de noordwestelijke kustdistricten. Morgenmiddag bij
de buien die voor de occlusie uit ontstaan kans op windstoten. Harmonie
P2 en P3 laten de zwaarste windstoten zien (dus ook het KEPS, wat bij P2
hoort), P1 en Ha36 zijn rustiger. Dwarsdoorsnedes van NW-ZO van de
diverse Harmonie-versies laten het bekende fenomeen zien dat HAP2 en 3
heel veel wolkenwater tot op grote hoogte laten komen (boven de -20°C,
terwijl boven -10°C het aantal aanwezige (onderkoelde) druppeltjes
normaliter al minder dan 50% is). Hierdoor ontstaat er teveel graupel in
HAP2 en 3, waardoor ook de windstoten te fors zijn. De vrij grote
temperatuurdalingen bij een bui en een snelle berekening middels de
methode van Fawbush-Miller laat zien dat de luchtlaag onder de bui
blijkbaar toch droog genoeg is om mogelijk lokaal tot zware windstoten
te kunnen komen a.g.v. NAPE. We gaan voorlopig uit van 60-70 km/u. Bij
de knijpzone gaan we uit van 6 Bft.

BEWOLKING:
Cs/As die letterlijk van de uitdiepende Franse golf afwaait bedekt
momenteel vrijwel ons hele land. Lokaal is nog net Cu ontstaan of een
TCu. Morgenochtend ontwikkelen er allereerst Cb's bij de occlusie a.g.v.
kustconvergentie. Deze halen toppen van FL270. Voor de occlusie uit
ontstaan met name in de middag Cb's door dagelijkse gang
(convectietemperatuur is nog geen 20°C). De toppen kunnen tot FL310
komen, in het uiterste zuidoosten FL270. Maandagavond en in de nacht
naar dinsdag zien we dat de Cb's deels over lijken te gaan in Sc/As, met
stabiele profielen op hoogte, iets wat we vaker zien gebeuren door het
vrijkomen van latente warmte. De neerslagactiviteit blijft echter hoog,
dus een ingebedde Cb zal er waarschijnlijk nog bij zitten. Met name in
het zuiden worden de profielen onderin zo vochtig dat dinsdagochtend
lokaal turbulentie-St niet uit te sluiten valt.

NEERSLAG:
Vanmiddag lokaal een lichte Tcu-bui. Morgen eerst buien bij de occlusie,
mogelijk met onweer en hagel. De zwaardere onweersbuien (INDECS en de
bliksemdichtheidsplaatjes van Harmonie en EC laten geen ruimte voor
onzekerheid) ontstaan in de middag voor de occlusie uit. Met name in het
zuiden en zuidoosten kan er meer dan 20 mm vallen, Harmonie36 geeft daar
zelfs een enkele uursom met 20+. De Hirlam CAPE-waardes liggen tussen
1000 en 1500 J/kg, in het KEPS zien we 1000+ minder uitgebreid
voorkomen. De meeste schering is aanwezig boven het zuidoosten.
Afhankelijk van welke schering je berekent (de meningen verschillen over
0-halverwege de bui of 0-6 km) hebben we te maken met goed
georganiseerde multicells of in het meest extreme geval supercells. In
de loop van de avond concentreren de buien zich steeds meer boven het
noorden van het land. Zoals al gezegd bij de bewolking, lijkt de
neerslag een stratiformer karakter te krijgen. Echter, de bovenlucht
wordt van het westen uit kouder op nadering van de trogas. Dat de buien
uiteindelijk weer de overhand gaan krijgen is daarom niet
onwaarschijnlijk. Harmonie40P2 laat dan enkele uursommen van 20+ mm zien
in het Waddengebied.

ZICHT:
Het zicht wordt voorlopig volledig bepaald door neerslag. TAFG komt voor
de nacht naar dinsdag in het oosten met 25-30% kans op minder dan 5 km.
Dit zou dan in een opklaring moeten zijn bij een zwakke wind, nadat er
eerder regen gevallen is. De geowind is daar op dat moment circa 15 kn.

TEMPERATUUR:
Het enige aandachtspunt is de snelle temperatuurdaling die Harmonie laat
zien in de buien.Paraaf meteoroloog: zwagers
Bron: KNMI