Guidance middellange en lange termijn

16-04-2019 02:00

Guidance middellange en lange termijn

Opgesteld door het KNMI op dinsdag 16 april 2019 om 03.14 uur

Geldig van donderdag 18 april tot dinsdag 30 april

Synoptische ontwikkeling:
Een blokkerend hoog boven Scandinavie trekt langzaam zuidoostwaarts. In
het weekeinde trekt een sturend laag van IJsland naar de (noordelijke)
Britse Eilanden waardoor de cyclonale invloed bij ons toeneemt. In een
groot deel van de leden passeert maandag of dinsdag een koufront waarna
we in maritiem polaire lucht komen. In een deel van de uitvoer blijven
we min of meer onder invloed van een uitloper van het Azorenhoog. Vanaf
het einde van de volgende week neemt de hogedrukinvloed bij ons weer
toe, in de vorm van een hoog op de Oceaan met een uitloper boven
West-Europa of een hoog bij de Britse Eilanden.

Modelbeoordeling en onzekerheden:
De uitvoer is consistent en min of meer eensluidend in het synoptisch
verloop. Onzeker is het tijdstip van passage van het koufront, dit ligt
ergens tussen maandag en woensdag en ook de activiteit van het front
varieert nogal. Tot en met zondag is het warm en droog. Daarna neemt de
kans op neerslag toe naar ongeveer 60% waarbij de maximumtemperatuur in
ongeveer 2/3 van de leden rond of iets onder normaal komt te liggen. De
wat toenemende hogedrukinvloed vanaf het einde van de volgende week is
zichtbaar in een wat lagere neerslagkans.

Samenvatting meerdaagse-periode:
Overwegend droog, zonnig en warm voorjaarsweer.

Samenvatting EPS-periode:
Vrij grote (60-70%) kans op overgang naar wisselvallig weer met
temperaturen rond of iets onder normaal.Paraaf meteoroloog: huiskamp
Bron: KNMI