Guidance modelbeoordeling voor Nederland

15-03-2019 16:00

Guidance modelbeoordeling voor Nederland, de Nederlandse kustwateren en
de Noordzee, gebaseerd op de HIRLAM run van 12 UTC en de overige
genoemde modellen en gidsen met bijbehorende runtijd.

Geldig tot zaterdag 16 maart 2019 24.00 locale tijd

Opgesteld op vrijdag 15 maart 2019 om 16.27 uur

MODELLENBEOORDELING.
SYNOPTISCHE SITUATIE:
Een ONO-WZW georienteerd koufront ligt boven en net ten zuiden van het
Rivierengebied, trekt oost- zuidoostwaarts en verlaat het zuiden van
Limburg later vanavond en blijft vervolgens net ten zuiden van ons land
slepen. Een ZO-NW georienteerde trekrug bereikt halverwege de nacht naar
zaterdag het zuidwesten, trekt oostwaarts en verlaat het noordoosten
zaterdagochtend. Zaterdag trekt een actief laag over Schotland
noordoostwaarts. Het NW-ZO georienteerde warmtefront trekt
zaterdagochtend over Nederland noordoostwaarts, goed herkenbaar aan een
markante wind- en dauwpuntsprong. Daarachter komen we in een stevige
zuidwestelijke stroming. Het koufront passeert in de loop van de nacht
naar zondag/zondagmorgen vroeg het land.

MODELBEOORDELING:
Timing van de verschillen systemen komt vrij goed overeen, Ha36 heeft
het koufront actueel nog steeds iets te noordelijk. We zien wel de
(gebruikelijke) verschillen in de wolkenbasis waarbij Ha36 met name in
de warme sector te lage bases berekent. Het koufront is als geheel niet
actief als het gaat om grootschalige neerslag. We bevinden ons onder de
rechter-uitgang van een jet. Het koufront wordt eigenlijk meer
gekenmerkt door een smalle zone met onstabiliteit tot ongeveer FL150,
waarbij onder invloed van wat dagelijkse gang activering geleidelijk
iets afneemt.

AANDACHTSPUNTEN.
WIND:
Zware windstoten (75-85 km/u) in het westen en noorden. Landinwaarts
wordt dit waarschijnlijk meer een lokaal fenomeen en hoofdzakelijk
gekoppeld aan de buien. Gemiddelde windsnelheden boven zee vrijdag 7,
soms 8 Bft, vanavond en vannacht afnemend naar 5-6 Bft en morgenmiddag
weer toenemend naar 7-8 Bft. Zaterdag overdag in de warme sector opnieuw
kans op zware windstoten, dan vooral voor het westen en in de
middag/avond het noordwesten. Harmonie EPS geeft m.i. redelijk goed de
gebiedsverdeling aan.

BEWOLKING:
In de warme sector voornamelijk Sc. Bij het front zeer lokaal St,
mogelijk een ingebedde TCu/CB (toppen FL130-150). Op het warmtefront St,
in de warme sector veelal Sc. Het koufront is overwegend stabiel
gelaagd. Gezien de hoge treksnelheid en de sterke wind lijken de ST
kansen dan niet groot. Modellen komen ook maar met een minimaal
signaal.

NEERSLAG:
In de warme sector af en toe lokaal (mot)regen, vrijwel uitsluitend
coalescentie. Bij het koufront convectie tot FL100-130, met duidelijke
lijnvorming in de Harmonie uitvoer. Sterke schering, ca 35 kn.
Convectiemodus multicel-lijn, maar relatief ondiep dus.

ZICHT:
Zichtveranderingen alleen door regen/motregen, verder staat er te veel
wind.

TEMPERATUUR:
Tx zaterdag rond 12°C. Warmste scenario tot 14°C in het midden en
zuiden.Paraaf meteoroloog: veeken
Bron: KNMI