Guidance modelbeoordeling voor Nederland

11-02-2019 11:40

Guidance modelbeoordeling voor Nederland, de Nederlandse kustwateren en
de Noordzee, gebaseerd op de HIRLAM run van 06 UTC en de overige
genoemde modellen en gidsen met bijbehorende runtijd.

Geldig tot dinsdag 12 februari 2019 24.00 locale tijd

Opgesteld op maandag 11 februari 2019 om 11.05 uur

MODELLENBEOORDELING.
SYNOPTISCHE SITUATIE:
Een lagedrukgebied boven de Oostzee trekt vandaag langzaam opvullend
richting de Baltische Staten om dinsdag boven Rusland verder op te
vullen. Tegenhanger is een hoog boven het Iberisch Schiereiland. Tussen
deze twee systemen in voert een noordwestelijke stroming maritiem
polaire lucht aan. Een WZW-ONO georiënteerde occlusie in het
rivierengebied trekt verder zuidwaarts en verlaat het zuiden halverwege
de middag. Het eerdergenoemde hoog trekt gedurende de nacht naar dinsdag
noordoostwaarts en komt dinsdag boven Frankrijk terecht. Aan de
noordflank van dit hoog bouwt zich dinsdag geleidelijk een rug op,
waarvan de as (N-Z georiënteerd) dinsdag rond 12 UTC het westen van het
land bereikt. Na de rugpassage draait de stroming naar het zuidwesten en
komt een warmtefront vanaf de Britse Eilanden dichterbij. Dit
warmtefront bereikt dinsdagavond NO-ZW georiënteerd het westen van de
FIR en trekt vervolgens in de nacht naar woensdag naar het noorden van
het land, waarbij het kantelt naar een meer west-oost richting.

MODELBEOORDELING:
In grote lijnen zijn de modellen consistent.
Wel zijn er verschillen in de Sc-bewolking die wordt berekend. EC laat,
afgezien wat er nu advectief vanaf de noordelijke Noordzee naar het
noorden en oosten van ons land koerst, niet veel nieuwe Sc ontstaan
boven zee. De andere modellen, vooral de Harmonies, doen dit wel. De
dauwpunten liggen tussen 0 en 3°C, waardoor er boven het Noordzeewater
van 6-7°C wel vocht wordt opgepikt, wat onder een in betekenis
toenemende subsidentie-inversie zou kunnen leiden tot Sc-velden door
uitspreiding.
De positie van het warmtefront op woensdag wordt wel wat verschillend
berekend. Hirlam berekent het warmtefront wat zuidelijker boven
Nederland dan de andere modellen op woensdagochtend.

AANDACHTSPUNTEN.
WIND:
In de noord(oost)elijke Noordzee-districten vandaag overdag 7 Bft,
Vissersbank nog enige tijd 8 Bft. In het noordelijk kustgebied vanmiddag
nog 6 Bft, Rottum 7 Bft. In de loop van vanavond van het westen uit
afnemend op nadering van de rug. Harmonie36 berekent voor dinsdagavond
nog 6 Bft in het noordelijk kustgebied, de overige modellen doen dit
niet.

BEWOLKING:
In de buurt van de occlusie vanmiddag komen enkele ingebedde TCu's voor
en is er bovendien een kleine kans op St, met name in de Limburgse
heuvels door stuw. Achter de occlusie zijn we brede opklaringen met nog
enkele TCu's. Advectief komt er vanaf de noordelijke Noordzee Sc
naderbij, wat komende nacht vooral in het noorden en oosten van het land
wolkenvelden zal opleveren. Dinsdag zien we op nadering van het
warmtefront de middelbare en hoge bewolking duidelijk toenemen. Vanaf
dinsdagavond neemt de kans op St op nadering van het warmtefront
geleidelijk ook toe, mede geholpen door enige kustconvergentie.

NEERSLAG:
Bij de occlusie af en toe lichte regen en enkele ingebedde lichte
regenbuien. Ook achter de occlusie komt nog een enkele geïsoleerde bui
voor, zeer lokaal wordt daar ook wat korrelhagel uit gemeld, boven
Duitsland zelfs met onweer. We zien duidelijk al een voorjaarsachtig
beeld vanwege aanwarming boven land. Vanavond uit de Sc-bewolking vanaf
de Noordzee af en toe wat lichte regen, vooral in het noordoosten.
Gezien de dikte van de Sc-bewolking zou er inderdaad wat lichte neerslag
of een ondiepe TCu kunnen ontstaan vanaf vanavond. Op dinsdag wanneer de
rug passeert zien laat Harmonie36 als enige model een opleving in de
neerslag zien, dit is in de rug niet logisch en wordt voorlopig
verworpen. Op nadering van het warmtefront van woensdag neemt de kans op
motregen toe, vooral dicht bij het warmtefront.

ZICHT:
Goed, in neerslag matig. In de nacht naar woensdag zou het zicht op
grotere schaal wat kunnen teruglopen nabij het warmtefront, vooral in
motregen.

TEMPERATUUR:
Vandaag geen bijzonderheden. In de nacht naar dinsdag in opklaringen
kans op temperaturen rond het vriespunt, met name in het zuid(oost)en.
Daar waar opklaringen landurig genoeg zijn zou dit zeer lokaal tot
gladheid kunnen leiden, de kans hierop is het grootste in het
zuidoosten. In de nacht naar woensdag lijkt de kans op gladheid nihil
vanwege een gebrek aan overlap tussen vocht en wegdektemperaturen in de
buurt van het vriespunt.Paraaf meteoroloog: haklande
Bron: KNMI