Guidance modelbeoordeling voor Nederland

11-01-2019 11:00

Guidance modelbeoordeling voor Nederland, de Nederlandse kustwateren en
de Noordzee, gebaseerd op de HIRLAM run van 06 UTC en de overige
genoemde modellen en gidsen met bijbehorende runtijd.

Geldig tot zaterdag 12 januari 2019 24.00 locale tijd

Opgesteld op vrijdag 11 januari 2019 om 10.43 uur

MODELLENBEOORDELING.
SYNOPTISCHE SITUATIE:
Een hoog bij Ierland trekt langzaam zuidwaarts. Een warmtefront, om 10
UTC boven het zuidoosten van ons land, trekt zuidoostwaarts weg, Ons
hele aandachtsgebied komt dan in de warme sector terecht waarbij de
grenslaag iets minder vochtig wordt. Over de noordflank van het
eerdergenoemde hoog trekt een koufront vannacht de noordelijke Noordzee
op. Daarvandaan trekt het zuidoostwaarts, bereikt zaterdag aan het einde
van de ochtend het noordwesten van ons land en verlaat het zuidoosten
aan het eind van de middag. Achter het koufront wordt polaire lucht
aangevoerd, maar al vrij snel nadert op zondag een warmtefront vanuit
het westen.

MODELBEOORDELING:
Synoptisch laten alle modellen een zelfde ontwikkeling zien. Ook qua
verloop van neerslag, wind en temperatuur geen noemenswaardige
verschillen. Alleen na koufrontpassage op zaterdag ontstaan er
verschillen. HAR36 geeft het sterkste buiensignaal. HAR40 geeft vrijwel
geen buien te zien. Alle progtemps laten duidelijk buiigheid toe en hier
gaan we dan ook van uit. Waarschijnlijk is wordt wel enige
regionalisatie zichtbaar waarbij het zuidwesten de minste en het
noorden/noordwesten (koudste bovenlucht) de meeste buien krijgt.
Voor wat betreft de grenslaag zien we dat in de warme sector iets minder
vochtige lucht aanwezig is, hetgeen tot minder St moet leiden. Geheel
verdwijnen doet de St echter niet, daarvoor moeten we eerst achter het
koufront komen waarna de wolkencondities significant verbeteren. In de
nacht naar zondag zien we op het naderende warmtefront de St-kansen
echter weer fors toenemen.

AANDACHTSPUNTEN.
WIND:
Vanaf vanmiddag in de warme sector in de noordelijke kustdistricten
seinen voor 6 Bft. Na een tijdelijk windafname aan het begin van de
nacht naar zaterdag neemt de wind later die nacht en zaterdag overdag
weer flink toe. Dan zien we seinen voor 6 tot 7 Bft, qua uitschieters
blijven de zware windstoten boven zee en kunnen volgens HAR36 tot in het
oostelijk Waddengebied komen.

BEWOLKING:
Nabij het warmtefront nu de slechtste condities met stratus ruim beneden
de 500 vt. Erachter minder vochtige lucht en basis veelal rond de 1000
vt of erboven. Limburg blijft overigens als gevolg van stuw tot
koufrontpassage kans op St houden. Vlak voor het koufront neemt morgen
het vocht in de grenslaag tijdelijk toe en daarmee ook de St-kans. In de
frontale bewolking van het koufront kunnen ook verscholen CB's/TCu's
zitten, toppen tot FL100. Achter het koufront convectieve bewolking en
mogelijk dus ook CB's met toppen tot max FL120 op de zuidelijke Noordzee
tot FL200 in het noorden van de FIR.

NEERSLAG:
Op en zuidoost van de frontale vore motregen of lichte regen. Na passage
van de frontale vore zien we nog af en toe (mot)regen uit een Sc-pakket
van 5000 vt dik, alle modellen laten dit aanhouden tot aan het koufront.
Op het koufront zelf een vrij smalle zone met buiige regen. Na
koufrontpassage in de middag en avond waarschijnlijk enkele losse buien
vanaf de Noordzee.

ZICHT:
Nabij het warmtefront en in (mot)regen slechte zichtcondities.
Daarbuiten veelal goed. In de nacht en (vroege) ochtend matig. Na
passage van het koufront in de polaire lucht buiten de buien uitstekende
zichtcondities.

TEMPERATUUR:
Verder geen bijzonderheden.Paraaf meteoroloog: nolet
Bron: KNMI