Guidance middellange en lange termijn

11-01-2019 04:20

Guidance middellange en lange termijn

Opgesteld door het KNMI op vrijdag 11 januari 2019 om 05.11 uur

Geldig van zondag 13 januari tot vrijdag 25 januari

Synoptische ontwikkeling:
Het centrum van een hogedrukgebied zuidwest van Ierland beweegt
oostwaarts en ligt dinsdag boven Frankrijk om van daaruit zuidoostwaarts
weg te zakken. Aan de noordoostflank van dit hoog beweegt een
lagedrukgebied vanaf IJsland via Denemarken zuidoostwaarts. Op maandag
en dinsdag beweegt een uitloper van het genoemde hoog via de Britse
Eilanden en onze omgeving oostwaarts. Op woensdag bevinden we ons in een
warme sector met een strakke wind uit west tot zuidwest. Later op
woensdag of de nacht naar donderdag passeert er weer een frontaal
systeem onze omgeving behorend bij een laag dat over het zuiden van
Scandinavie beweegt. Op de langere termijn zien we dat het Azorenhoog
standvastig op zijn plek blijft liggen maar bijna geen verbinding heeft
met Europa. De straalstroom heeft een vrij zuidelijke positie en heeft
de neiging tot meandering. Boven Noord-Europa bevinden zich lage
diktewaarden, hetgeen aangeeft dat daar koude lucht aanwezig is uit de
poolstreken. Waar de grootschalige hoogtetrog boven Europa precies komt
te liggen en of het zich eventueel afsnoert zal zeer bepalend voor ons
weerbeeld worden. Het is wel zeer waarschijnlijk dat we ons veelvuldig
in de koude lucht aan de polaire kant van het front bevinden.

Modelbeoordeling en onzekerheden:
Het EPS-ensemble gaat in ieder geval tot en met donderdag voor een
wisselvallig en vrij zacht weertype. De frontale systemen zorgen van
tijd tot tijd voor perioden met regen of buien, met name op zondag en op
donderdag, maandag en dinsdag zijn relatief wat drogere dagen vanwege de
passage van de trekrug. Vooral op zondag staat er veel wind met kans op
zware windstoten, deze kans bedraagt ca. 50%. Ook na donderdag houdt de
wisselvalligheid waarschijnlijk aan gezien de aanhoudend hoge
neerslagkansen van 60-70%. Wel doet de temperatuur een stapje terug naar
waarden rond of iets onder het langjarig gemiddelde, een grote
meerderheid (70-80%) van het ensemble laat dit zien. De kans op vorst in
de nacht neemt geleidelijk toe naar ca. 50% en ook de maxima gaan naar
5?C of lager. Na het weekeinde van 19/20 januari zien we zelfs enkele
leden met overdag lichte en 's nachts matige vorst. Dit laatste zal
uiteraard zeer afhankelijk zijn van specifieke factoren zoals het wel of
niet aanwezig zijn van een sneeuwdek, wel of geen opklaringen en de
richting en kracht van de wind. De kans dat er sneeuw valt neemt toe
naar 20-30%. De windrichtingpluim geeft op deze lange termijn een zeer
gevarieerd beeld, hetgeen aangeeft dat de voorspelbaarheid van de
posities van druk- en frontensystemen zeer gering is. Een standvastig
hoog in onze omgeving wordt door de meeste EPS-leden in ieder geval niet
berekend. Een 20-30% van de EPS-leden geven nog temperaturen van rond of
iets boven het langjarig gemiddelde.

Samenvatting meerdaagse-periode:
Vrij zacht en wisselvallig met veel bewolking en van tijd tot tijd
regen. Maandag en dinsdag zijn tijdelijk wat droger.

Samenvatting EPS-periode:
Grote kans (ca. 70%) op een overgang naar een kouder weertype met
temperaturen rond of beneden normaal. Het blijft waarschijnlijk
wisselvallig met een toenemende kans op winterse neerslag.Paraaf meteoroloog: homan
Bron: KNMI