Guidance modelbeoordeling voor Nederland

07-12-2018 05:20

Guidance modelbeoordeling voor Nederland, de Nederlandse kustwateren en
de Noordzee, gebaseerd op de HIRLAM run van 00 UTC en de overige
genoemde modellen en gidsen met bijbehorende runtijd.

Geldig tot zaterdag 08 december 2018 24.00 locale tijd

Opgesteld op vrijdag 07 december 2018 om 05.29 uur

MODELLENBEOORDELING.
SYNOPTISCHE SITUATIE:
Een laag ten zuidwesten van IJsland trekt zuidwaarts en vult op, terwijl
een randstoring van dit laag ten westen van Ierland uitdiept en via
Schotland opvullend naar het Skagerrak koerst. Een bijbehorende dubbele
frontale structuur trekt gedurende de periode aan de zuidkant oostwaarts
over het aandachtsgebied. Het noorden van het luchtruim komt vannacht en
morgenochtend tijdelijk in de polaire lucht terecht. Daarna komt het
gehele luchtruim van het zuidwesten uit opnieuw in de warme sector,
waarbinnen zich dus nog een frontale structuur bevindt. Aan het begin
van komende middag bereikt een dubbel N-Z georiënteerd koufront het
westen en dit verlaat aan het einde van de middag het oosten.
Vrijdagavond passeert een hoogtetrog met T500<-30°C en droge lucht. In
de nacht naar zaterdag stroomt er op hoogte vochtigere lucht binnen,
mogelijk behorende bij een occlusierestant. Zaterdagavond trekt een
volgende occlusie (noord)oostwaarts over het land, opnieuw gevolgd door
een flauwe bovenluchttrog.

MODELBEOORDELING:
Op het tweede koufront suggereert Harmonie enkele ingebedde buien. De
combinatie van onstabiliteit en vrij veel wind in de onderste niveaus
zou dan kortdurend moeten zorgen voor (zware) windstoten. Aan zee zelfs
lokaal zeer zware windstoten. HarmonEPS komt met hoge gebiedskansen dat
er in iedere provincie ergens een keer een zware windstoot voorkomt. De
gridpuntkansen zijn echter ook opvallend hoog, wat de vraag doet rijzen
of de spreiding van het ensemble wel groot genoeg is in een situatie als
deze (met een sterk verspreid karakter van de eventuele ingebedde buien
langs een smalle lijn). Het is een bekend fenomeen in de Harmonies dat
de zware windstoten op te uitgebreide schaal worden berekend. Wel is de
trog waarin de structuur ligt erg scherp, waardoor de kansen wel
significant zijn. Vooralsnog houden we het per provincie op minder dan
60% kans, nog niet genoeg op dit moment voor code geel. Hirlam berekent
nu ook geen zware windstoten landinwaarts. Doordat de lucht op hoogte
pas na passage van de hoogtetrog vochtig genoeg wordt (minder
entrainment) ontwikkelen de meeste buien zich op een atypisch moment in
de nacht naar zaterdag.

AANDACHTSPUNTEN.
WIND:
Met name op nadering van het dubbele koufront flink aantrekkende wind.
Op het tweede koufront kortdurend (zware) windstoten. Aan de kust ca. 85
km/u, landinwaarts 70-75 km/u. Op dit moment schatten we in dat
morgenmiddag er in iedere provincie er 50% kans is op een zware
windstoot van 75 km/u.
Ander aandachtspunt is een mogelijke seiche (Proudman resonantie) op het
tweede koufront, een fenomeen dat boven de zuidelijke Noordzee typisch
speelt bij drukverstoringen met een verplaatsing van 34-38 knopen. Na
passage neemt de wind weer iets af. In de nacht naar zaterdag trekt de
wind weer aan, tot 8 Bft boven zee. Dan in de kustgebieden opnieuw zware
windstoten van 75-85 km/uur, wat zaterdag vrijwel de gehele dag aanhoudt
en ook tot een stukje landinwaarts kan reiken in de kustprovincies.
Alleen op nadering van de occlusie neemt de wind tijdelijk af, daarna
juist weer toe. De kans op zware (deels convectieve) windstoten is dan
ook landinwaarts groter dan vanmiddag bij het tweede koufront.

BEWOLKING:
Voorlopig veel St, alhoewel lijwerking in het zuidoosten nog even voor
betere condities zorgt. In de interne warme sector verslechtert het
verder, deels als gevolg van het nog vochtiger worden van de grenslaag
door regenval. De Harmonies berekent aan de koude kant boven zee op een
gegeven moment St<100 vt, dat lijkt zeker mogelijk vanwege een afnemende
wind boven het relatief koude zeewater. Op nadering van de koufronten
gaat het harder regenen en waaien, waardoor de condities verbeteren.
Boven land stijgen de wolkenbases op veel plaatsen naar Sc-niveau,
behalve misschien in het noorden. Op het tweede koufront komen lokaal
enkele ingebedde TCu's/Cb's voor, met toppen 8000 vt en daarboven nog
stratiforme bewolking. In de nacht naar zaterdag kunnen Cb's ontwikkelen
met toppen tot FL140/170. Daarna dalen de toppen weer tijdelijk, met
name in de zuidelijke helft, waar de bovenlucht opwarmt en droger wordt.
Bij en achter de occlusie van zaterdagavond weer een sterk toenemende
onstabiliteitsdiepte tot ruim FL200.

NEERSLAG:
Voorlopig regen en motregen. Drogere momenten vanochtend in het midden
en zuiden. Het komende etmaal kan in totaal 15 mm water vallen. Op het
tweede koufront kan lokaal een ingebedde bui voorkomen. Harmonie komt
met een zeer klein onweerssignaal, maar dat lijkt volgens de progtemps
onwaarschijnlijk met zulke lage toppen. Korrelhagel (graupel) hoort meer
tot de mogelijkheden. Na passage koufront tijdelijk droger, in de nacht
naar zaterdag weer opleving van de buien. Dan een grotere kans op
korrelhagel en onweer, maar van weinig betekenis. Zaterdagochtend in de
zuidelijke helft afname van de buien. Zaterdagavond bij de occlusie weer
buiige regen met kans op korrelhagel en onweer.

ZICHT:
Vooral boven land lokaal nevel, en verder zichtverslechteringen in
neerslag naar slecht tot matig. Noord van de Wadden is er mist ontstaan
(Harmonies) vanwege een afgenomen wind (St aan dek). In de polaire lucht
goed zicht, behalve in buien.

TEMPERATUUR:
Tot passage koufronten nauwelijks verandering in de temperatuur (op veel
plaatsen 11 à 12°C), daarna een daling van meerdere graden. Het blijft
voorlopig nog te zacht voor de tijd van het jaar.Paraaf meteoroloog: haklande
Bron: KNMI