Guidance middellange en lange termijn

06-12-2018 04:20

Guidance middellange en lange termijn

Opgesteld door het KNMI op donderdag 06 december 2018 om 04.39 uur

Geldig van zaterdag 08 december tot donderdag 20 december

Synoptische ontwikkeling:
Zaterdag trekt een (hoogte)laag boven de noordelijke Noordzee via het
Skagerrak naar Zuid-Zweden, om daarna opvullend naar de Baltische Staten
te trekken. Zaterdag zitten we in de maritiem polaire lucht, in de nacht
naar zondag trekt een slepend occluderend front over. Begin volgende
week vormt zich aan de achterzijde van eerdergenoemd (hoogte)laag een
krachtig blokkerend hoog boven de Britse Eilanden, dat rond woensdag
positie kiest boven Scandinavi?, met bij ons een enigszins cyclonale
oostelijke stroming tot gevolg. Eind volgende week kunnen Atlantische
fronten volgens de meeste EPS-leden weer tot onze omgeving doordringen.
In de tweede helft van december zien we in de meeste EPS-leden een
meanderende weststroming boven onze omgeving.

Modelbeoordeling en onzekerheden:
Zaterdag en in mindere mate zondag aan de zuidwestflank van het
Noordzeelaag een redelijke (30-50%) kans op waarschuwingspeil langs de
westkust. Boven land een verder toegenomen kans op zware windstoten
zaterdag: van 50-60% in het noordoosten tot ruim 90% in het westelijk
kustgebied. Enkele leden berekenen aan zee zeer zware windstoten, de
kans is maximaal 30% op Vlieland. Tot en met zondag is de kans op
temperaturen boven normaal vrijwel 100%. Vanaf dinsdag komt de
temperatuur duidelijk beneden normaal uit als de wind via noordoost naar
oost tot zuidoost draait; van woensdag tot en met vrijdag ligt de
maximumtemperatuur in meer dan 90% van de leden beneden het
modelklimaat. Daarbij neemt de neerslagkans tijdelijk af naar ca. 10% op
woensdag. In de nacht naar dinsdag is er overigens in de Limburgse
heuvels een kleine kans op natte sneeuw. Vanaf vrijdag of zaterdag neemt
de kans op natter en minder koud weer vrij snel toe, met wel een forse
spreiding in de temperatuur. Ook deze overgang zou landinwaarts met wat
natte sneeuw gepaard kunnen gaan. De windrichting lijkt daarna zuidwest
te worden, met nog een kleine kans op aanhoudend (noord)oostelijke
winden.

Samenvatting meerdaagse-periode:
In het weekend vrij zacht en wisselvallig. Begin volgende week kouder en
een afnemende neerslagkans.

Samenvatting EPS-periode:
Aanvankelijk waarschijnlijk vrij koud en overwegend droog. Vanaf het
einde van volgende week neemt de kans op een natter en minder koud
weertype snel toe naar ca. 60%.Paraaf meteoroloog: haklande
Bron: KNMI