Guidance middellange en lange termijn

09-11-2018 04:00

Guidance middellange en lange termijn

Opgesteld door het KNMI op vrijdag 09 november 2018 om 04.09 uur

Geldig van zondag 11 november tot vrijdag 23 november

Synoptische ontwikkeling:
De eerste dagen zorgt een sturend hoogtelaag boven de noordelijke
Atlantische Oceaan boven onze omgeving voor een cyclonale zuidwestelijke
stroming. Tegenhanger is een krachtige bovenluchtrug boven Oost-Europa.
Tussen beide systemen in golft een frontale zone van zaterdag tot en met
dinsdag boven onze omgeving, met op elke dag regen van betekenis. Begin
volgende week ontstaat er een diepe trog boven de oceaan ten zuidwesten
van IJsland, met als gevolg dat er rug wordt opgeworpen boven
West-Europa en het eerdergenoemde laag verdwijnt. In de tweede helft van
volgende week transformeert deze rug zich in een omvangrijk hoog boven
onze omgeving welke tegen het einde van de week geleidelijk noordwaarts
zal gaan verplaatsen. Het gevolg is dat er in veel leden van het ENS een
Omega-blokkade ontstaat in onze omgeving en daarmee dus een sterk
geblokkeerd stromingspatroon. In de daaropvolgende week beginnen de
leden/clusters verder uiteen te lopen, van een hoog boven Scandinavie
tot aan een hoog boven Groot-Brittanni?. Slechts een beperkt aantal
leden laten het hoog oostwaarts weglopen waarna er een zonale stroming
op gang komt.

Modelbeoordeling en onzekerheden:
Erg veel spreiding in de mogelijke scenario's is er voorlopig niet. Tot
en met +168 uur is er ook slechts sprake van 1 cluster. We zien
aanvankelijk een wisselvallig beeld met een aanvoer vanuit zuid tot
zuidwest en daardoor ook een voorkeur voor temperaturen boven normaal.
Daarbij is er tot en met dinsdag 13 november van tijd tot tijd sprake
van frontale regenval. Vanaf woensdag lijkt het droge weer weer de
overhand te krijgen. Het geblokkeerde stromingspatroon is vanaf +192 uur
in vier van de vijf clusters aanwezig, waarbij het enige andere cluster
met slechts een beperkt aantal leden een terugkeert naar een zonale
stroming gedomineerd door lagedrukgebieden. We zien het overheersende
hogedruk-patroon ook terug in een benedennormale bedekkingsgraad, een
benedennormale neerslagkans en ook lagere windsnelheden dan normaal, met
vanaf woensdag 14 november een voorkeur voor een zuidoost-, later
oost-component in de wind (wanneer het hoog ten noorden van ons komt te
liggen). Hierdoor wordt er geleidelijk minder zachte lucht aangevoerd en
koelt de atmosfeer geleidelijk verder af, met als gevolg dat de
temperatuur tegen het einde van volgende week rond normaal komt te
liggen en in de daaropvolgende week de kans op benedennormale
temperaturen groter wordt dan de kans op bovennormale temperaturen. De
onzekerheid in de temperatuur is direct het gevolg van de spreiding in
de windrichting.

Samenvatting meerdaagse-periode:
Vrij zacht met overwegend veel bewolking en van tijd tot tijd regen.
Halverwege volgende week een overgang naar een rustig, droog en minder
zacht weertype.

Samenvatting EPS-periode:
Grote kans (80%) op een aanhoudend rustig en droog weertype.
Temperaturen waarschijnlijk dalend naar beneden de langjaargemiddelde
waarden voor de tijd van het jaar.Paraaf meteoroloog: wijs
Bron: KNMI