Guidance middellange en lange termijn

08-11-2018 03:40

Guidance middellange en lange termijn

Opgesteld door het KNMI op donderdag 08 november 2018 om 03.46 uur

Geldig van zaterdag 10 november tot donderdag 22 november

Synoptische ontwikkeling:
De eerste dagen zorgt een sturend hoogtelaag boven de noordelijke
Atlantische Oceaan boven onze omgeving voor een cyclonale zuidwestelijke
stroming. Tegenhanger is een krachtige bovenluchtrug boven Oost-Europa.
Tussen beide systemen in golft een frontale zone van zaterdag tot en met
dinsdag boven onze omgeving, met vooral op zaterdag regen van betekenis.
Begin volgende week stroomt een portie kou vanaf Canada over de oceaan
uit. Aan de voorzijde van het bijbehorende hoogtelaag vormt zich dan een
nieuwe bovenluchtrug boven de oostelijke Atlantische Oceaan waardoor het
eerstgenoemde hoogtelaag in betekenis afneemt. In de tweede helft van
volgende week zien we een samensmelting van deze nieuwe opbouwende
Oost-Atlantische hoogterug en de nog aanwezige krachtige Oost-Europese
hoogterug tot een omegablokkade in de buurt van onze omgeving. Deze
omegablokkade ziet er op de lange termijn solide uit.

Modelbeoordeling en onzekerheden:
Erg veel spreiding in de mogelijke scenario's is er voorlopig niet. Tot
en met +168 uur is er ook slechts sprake van 1 cluster. We zien
aanvankelijk een licht wisselvallig beeld met een aanvoer vanuit zuid
tot zuidwest en daardoor ook een voorkeur voor temperaturen boven
normaal. Tot en met dinsdag 13 november is er van tijd tot tijd sprake
van frontale regenval, met op zaterdag 4-8 mm regen en ook daarna
dagelijks enkele millimeters. Vanaf woensdag lijkt het droge weer weer
de overhand te krijgen. De omegablokkade is vanaf +192 uur in alle vier
de clusters aanwezig. We zien dit ook terug in een benedennormale
bedekkingsgraad, een benedennormale neerslagkans en ook lagere
windsnelheden dan normaal, met vanaf woensdag 14 november een voorkeur
voor een zuidoost-, later oostcomponent in de wind. Overdag blijft de
kans op bovennormale temperaturen voorlopig groot. Vanaf zondag 18
november neemt de kans op middagtemperaturen beneden normaal snel toe.

Samenvatting meerdaagse-periode:
Vrij zacht met overwegend veel bewolking en van tijd tot tijd regen.
Halverwege volgende week een overgang naar een rustig en droog
weertype.

Samenvatting EPS-periode:
Grote kans (80%) op een aanhoudend rustig en droog weertype.
Temperaturen waarschijnlijk dalend naar beneden de langjaargemiddelde
waarden voor de tijd van het jaar.



Paraaf meteoroloog: haklande
Bron: KNMI