Guidance modelbeoordeling voor Nederland

14-09-2018 17:20

Guidance modelbeoordeling voor Nederland, de Nederlandse kustwateren en
de Noordzee, gebaseerd op de HIRLAM run van 12 UTC en de overige
genoemde modellen en gidsen met bijbehorende runtijd.

Geldig tot zaterdag 15 september 2018 24.00 locale tijd

Opgesteld op vrijdag 14 september 2018 om 17.50 uur

MODELLENBEOORDELING.
SYNOPTISCHE SITUATIE:
Een laag met meerdere kernen boven het zeegebied tussen IJsland en
Noorwegen veroorzaakt een westelijke stroming die maritiem polaire lucht
aanvoert. Vanavond trekt een hoogtetrog, duidelijk zichtbaar op de
RGB-airmass satellietbeelden, oostwaarts over met name de Noordzee.
Komende nacht en ochtend passeert er vervolgens een NO-ZW georienteerde
zwakke barocliene structuur, geanalyseerd als een koufront. Een
duidelijke scheiding tussen luchtsoorten vormt deze structuur niet. Het
noordelijke polaire front, momenteel van Noord-Ierland naar de Noorse
zuidkust, trekt komende nacht en ochtend zuidoostwaarts over de
noordelijke helft van de FIR, waarna het zaterdagmiddag stationair wordt
boven het Waddengebied onder invloed van een opbouwend hoog boven
Noord-Frankrijk. Zondag verplaatst dit hoog zich naar Midden- en
Oost-Europa, waardoor een zuidwestelijke stroming het aandachtsgebied
dieper in de warme sector brengt. Het zuidelijke polaire front, dat de
grens vormt met maritiem tropische lucht, nadert zondagochtend het
(noord)westen van het aandachtsgebied.

MODELBEOORDELING:
De beschrijving van de synoptische ontwikkeling is in de verschillende
modellen vergelijkbaar.
Harmonie40 en HAP1 geven later vanavond en vannacht in het uiterste
noorden van de FIR een zwak onweerssignaal, maar dit lijkt
onwaarschijnlijk met zulke relatief lage CB-toppen. Waarschijnlijk is er
sprake van te veel graupel, een bekende modelonvolkomenheid, wat zich
vertaalt naar een te enthousiast onweerssignaal.
Alleen de grenslaagcondities komende nacht en ochtend worden enigszins
verschillend beschreven; Hirlam berekent beduidend minder bewolking dan
de overige modellen, waarschijnlijk te weinig. Consequentie is dat de
grenslaag in Hirlam iets meer afkoelt en er in dat geval, in
tegenstelling tot de overige modellen, lokaal turbulentiestratus
ontstaat.
Harmonie36 berekent zelfs een zwak mistsignaal voor Friesland komende
ochtend. Dit lijkt erg onwaarschijnlijk gezien de 20-25 kn geowind en de
bewolking. Een blik op de skin-temperatuur laat zien dat het IJsselmeer
maar 12°C is in het model, wat 5°C te koud is. Waarschijnlijk zorgt
dit in het model voor te veel afkoeling van de grenslaag stroomopwaarts
van Friesland.

AANDACHTSPUNTEN.
WIND:
Vanavond kans op 6 Bft in de kustdistricten, sporadisch komt het al
voor. Zondag overdag van het noordwesten uit weer toenemende gradiënt
en vooral in het noordwestelijk kustgebied weer kans op 6 Bft.

BEWOLKING:
Sc-velden en enkele TCu met toppen tot ca. 7000 vt. Verder bij de
fronten (ingebedde) TCu's, bij de hoogtetrog vanavond en vannacht in het
noorden, boven zee, ook Cb's met toppen tot ca. FL150 in het uiterste
noorden. De kans op vorming van turbulentiestratus in komende nacht vrij
klein (zie modelbeoordeling).

NEERSLAG:
TCu's kunnen een lichte bui opleveren, de Cb's matige buien. Ook kan uit
wat dikkere Sc een spat regen vallen.

ZICHT:
Goede zichten, in een matige bui lokaal matig zicht. Vannacht dieper
landinwaarts mogelijk wat teruglopend zicht. Geowind 20-25 kn in
combinatie met wolkenvelden, dus een sterke zichtvermindering is niet te
verwachten. In de nacht naar zondag is de kans op nevel of een ondiepe
mistbank dieper landinwaarts wat groter, geowind dan rond of iets onder
de 15 kn.

TEMPERATUUR:
Geen bijzonderheden.Paraaf meteoroloog: haklande
Bron: KNMI