Guidance middellange en lange termijn

14-09-2018 01:20

Guidance middellange en lange termijn

Opgesteld door het KNMI op vrijdag 14 september 2018 om 02.37 uur

Geldig van zondag 16 september tot vrijdag 28 september

Synoptische ontwikkeling:
In onze omgeving is sprake van een zonale hoogtestroming die tot en met
maandag 17 september gehandhaafd blijft. Hierna zakt kou afkomstig van
Groenland naar het zuiden uit en veroorzaakt een hoogtetrog die de
stroming doet overgaan in een meridionale stroming. In de opgaande tak
wordt ex-Orkaan Helene noordwaarts getransporteerd (vanwege de resolutie
alleen te zien in de operationele uitvoer), hetgeen zorgt voor flinke
warmteadvectie naar een meer noordelijke breedte. Boven Midden-Europa
bouwt er zowel aan de grond als op hoogte een hogedrukgebied op. In onze
omgeving krijgen we dan te maken met een zuid tot zuidwestelijke aanvoer
van maritiem tropische lucht. Na 20 september neemt de kans toe dat het
hogedrukgebied oostwaarts beweegt en ons land geleidelijk meer onder
invloed van lagedruk komt, echter, ook op langere termijn lijkt hogedruk
wel in de buurt van onze omgeving te blijven.

Modelbeoordeling en onzekerheden:
Tot en met 20 september is de spreiding in de verschillende parameters
vrij klein. Vrijwel alle leden van het ensemble zijn het er nu over eens
dat ex-orkaan Helene warme lucht richting onze omgeving stuwt; dinsdag
is de kans op temperaturen rond of boven 25 graden toegenomen naar zo'n
80%, in het zuidoosten liggen de temperaturen nog enkele graden hoger.
Na deze dag ligt de temperatuur iets lager, maar nog steeds is er sprake
van waarden die ruim boven de normaal voor de tijd van het jaar liggen.
Vanaf 20 september neemt de spreiding duidelijk toe met 40-50% kans dat
de maximumtemperatuur rond of iets onder de normaal komt te liggen.
Neerslagkansen zijn t.g.v. de aanwezige hoogterug klein (10%). Na 20
september neemt de neerslagkans enigszins toe naar 20-30%.

Samenvatting meerdaagse-periode:
Perioden met zon en vrijwel de hele tijd droog. Aanvankelijk maxima rond
20?C, daarna geleidelijk warmer met op dinsdag maxima van ongeveer
25?C.

Samenvatting EPS-periode:
De dagelijkse neerslagkans is vrij klein (20-30%). De kans op iets
koeler weer neemt in de loop van de periode toe naar 40-50%.Paraaf meteoroloog: schaikm
Bron: KNMI