Guidance modelbeoordeling voor Nederland

10-08-2018 11:40

Guidance modelbeoordeling voor Nederland, de Nederlandse kustwateren en
de Noordzee, gebaseerd op de HIRLAM run van 06 UTC en de overige
genoemde modellen en gidsen met bijbehorende runtijd.

Geldig tot zaterdag 11 augustus 2018 24.00 locale tijd

Opgesteld op vrijdag 10 augustus 2018 om 11.55 uur

MODELLENBEOORDELING.
SYNOPTISCHE SITUATIE:
De stroming is zuidwestelijk tussen een laag boven het zuiden van
Scandinavie en een uitloper van het Azorenhoog boven het zuidwesten van
Frankrijk. Een hoogtetrog/laag ten NW van de Britse Eilanden trekt
zuidoostwaarts en trekt in de nacht naar zaterdag over de centrale
Noordzee oostwaarts naar Denemarken. Aan de voorzijde hiervan ontwikkelt
zich een buienlijn die steeds meer frontale eigenschappen gaat krijgen
(Cold Air Development). In het drukpatroon ontstaan een lagedrukgebied
dat rond middernacht net noordwest van ons land wordt verwacht en dat
zaterdag in de loop van de ochtend boven het zuiden van Denemarken
aankomt. Ons aandachtsgebied komt dan onder invloed van een naderende
rug van hoge druk vanaf de Britse Eilanden die in de avond over ons land
trekt en zondag als hogedrukkern boven Centraal Europa wordt verwacht.

MODELBEOORDELING:
In de Hirlam uitvoer ontwikkelt zich vrijdagavond boven het oosten van
Engeland bij de trog een kleinschalig laag, dat vervolgens sterk
uitdiepend noordoostwaarts en later weer zuidoostwaarts (naar de Duitse
Bocht) trekt. In de andere modellen is deze ontwikkeling weliswaar ook
zichtbaar, maar veel minder uitgesproken. Het lijkt erop dat Hirlam iets
overdrijft, iets wat we meer zien in dit model in dergelijke situaties.
Opvallend is dat in Harmonie het IJsselmeer onder de 20 graden, terwijl
waarnemingen laten zien dat deze ruim boven de 20 graden. Dit heeft in
deze situatie ongetwijfeld gevolgen voor de convectie in dit model. We
zien de convectie in het model vanavond/vannacht boven land flink
inzakken, maar dat zal boven het IJsselmeer en ook stroomafwaarts dus
wel eens flink door kunnen gaan.

AANDACHTSPUNTEN.
WIND:
Vrijdagavond in de diverse modeluitvoer aan de oostflank van trog (CAD)
ZW 7 Bft met indicatie naar 8 Bft, met convectieve uitschieters tot ca
45 kt, zeer lokaal nog wat hoger, voornamelijk boven de Noordzee, op de
kust en boven het IJsselmeer. Dit te verklaren door de sterke
uitwisseling boven het warme water. De Hirlam uitvoer laat aan de
zuidflank van het laag uiteraard het sterkste windveld zien (8-9 Bft)
met bijbehorende uitschieters tot rond 50 kt. Maar zoals hierboven al
vermeld likt Hirlam te overdrijven.

BEWOLKING:
Convectieve toppen tot FL250-FL300 in het westen en noorden.
Landinwaarts vanmiddag tot ca. FL200. Zaterdag gaan de toppen in het N
niet veel hoger dan FL120.

NEERSLAG:
Patronen lijken grootschalig op elkaar. Vanavond op passage van
trog/koufront CAPE van 700-1000 J/kg, lokaal daar net boven. Schering
rond 30-40 kt, dus multicel waarschijnlijk, aan de kust zal duidelijke
organisatie plaatsvinden als gevolg van kustconvergentie. Onweerskansen
zijn met name in het westen en noorden groot.
Op de zuidflank van het wegtrekkende laag vannacht en morgenochtend met
name in net noorden nog enige buiigheid met afnemende onweerskans.

ZICHT:
Geen bijzonderheden.

TEMPERATUUR:
Na lange tijd temperaturen onder normaal.Paraaf meteoroloog: nolet
Bron: KNMI