Guidance modelbeoordeling voor Nederland

12-07-2018 04:00

Guidance modelbeoordeling voor Nederland, de Nederlandse kustwateren en
de Noordzee, gebaseerd op de HIRLAM run van 00 UTC en de overige
genoemde modellen en gidsen met bijbehorende runtijd.

Geldig tot vrijdag 13 juli 2018 24.00 locale tijd

Opgesteld op donderdag 12 juli 2018 om 05.32 uur

MODELLENBEOORDELING.
SYNOPTISCHE SITUATIE:
Een (hoogte)laag boven Noord-Tsjechië trekt verder oostwaarts. Een rug
van het Azorenhoog breidt zich geleidelijk uit over het aandachtsgebied.
Voor de komende periode zijn vooral oude frontale systemen van belang
die in een noordelijke stroming vanaf de Noordzee onze kant op komen.

MODELBEOORDELING:
De dauwpunten liggen ong. 1 graad lager dan de zeewatertemperaturen en
boven zee is er een inversie aanwezig rond 1000 voet. Qua grenslaag
verschillen de modellen zoals gebruikelijk is in dit soort situaties.
Ha36 berekent de slechtste condities, Ha40 en HaP1 missen een groot deel
van de grenslaagbewolking. De actualiteit is nog slechter dan Ha36 en er
vindt bovendien aanmaak van St plaats. Met andere woorden: het is een
kwestie van nowcasten door middel van bijv. de wolkentrajectorieën, met
daarbij de wetenschap dat de St ook nog aangemaakt wordt (en lokaal weer
oplost).

AANDACHTSPUNTEN.
WIND:
-

BEWOLKING:
Boven zee veel St, vanochtend ook landinwaarts een combinatie van
advectieve en nieuw gevormde St. Boven land trekt/lost de St overdag op
tot Cu, dieper landinwaarts (m.n. in het zuidoosten) ook TCu (toppen
FL100), of een enkele Cb (FL150). In de nacht naar vrijdag breidt de St
boven zee zich weer zuidwaarts uit, hoewel het uiterste zuid(oost)en
mogelijk opgeklaard blijft. Vrijdag overdag opnieuw velden Sc, lokaal St
op nadering van frontale restanten. Met name de noordelijke en
noordwestelijke kustgebieden kunnen hiermee te maken krijgen.

NEERSLAG:
Voor donderdagmiddag laten de modellen lokaal een enkele (TCu-)bui tot
ontwikkeling komen in het uiterste oosten en zuidoosten. Daar nog de
koudste bovenluchten en de meeste cumulatieve aanwarming onderin.
Vrijdag is het pakket bewolking boven zee mogelijk dik genoeg om wat
lichte motregen te produceren.

ZICHT:
Vanochtend vooral landinwaarts nevel en enkele mistbanken, overdag
oplossend. Verder overwegend goed zicht, waar de St boven zee wat lager
komt is ook nevel mogelijk maar mist hebben we voorlopig niet in de
verwachtingen opgenomen vanwege het (geringe maar aanwezige) verschil
tussen zeewatertemperaturen en dauwpunten.

TEMPERATUUR:
In de middag in de zuidoostelijke helft van het land weer zomers warm
(woensdag lukte dat net niet).Paraaf meteoroloog: haklande
Bron: KNMI