Guidance modelbeoordeling voor Nederland

11-07-2018 16:40

Guidance modelbeoordeling voor Nederland, de Nederlandse kustwateren en
de Noordzee, gebaseerd op de HIRLAM run van 12 UTC en de overige
genoemde modellen en gidsen met bijbehorende runtijd.

Geldig tot donderdag 12 juli 2018 24.00 locale tijd

Opgesteld op woensdag 11 juli 2018 om 18.11 uur

MODELLENBEOORDELING.
SYNOPTISCHE SITUATIE:
Een (hoogte)laag boven het westen van Duitsland (T500 van ca. -21°C)
trekt verder oostwaarts. Een rug van het Azorenhoog breidt zich
geleidelijk uit over ons land.

MODELBEOORDELING:
Voor de komende periode zijn vooral oude frontale systemen van belang
die in een noordwestelijke stroming vanaf zee onze kant op komen. De
modellen verschillen op de gebruikelijke wijze (Ha36 de slechtste
condities, Ha40 mist waarschijnlijk een groot deel van de bewolking).

AANDACHTSPUNTEN.
WIND:
-

BEWOLKING:
Vannacht ontstaat er landinwaarts mogelijk op enkele plaatsen St. Deze
is niet direct te koppelen aan fronten, maar lijkt meer het gevolg van
grootschalige convergentie rondom het lagedrukgebied, gevolgd door
nachtelijke afkoeling en menging. Donderdag neemt de kans op St in het
noordelijk kustgebied later op de dag weer toe op nadering van frontale
restanten. Donderdagmiddag dieper landinwaarts (m.n. in het zuidoosten)
op dagelijkse gang een TCU (toppen FL100), of een enkele CB (FL150).
Vrijdag opnieuw velden Sc, lokaal St op nadering van frontale restanten.
Met name de noordelijke en noordwestelijke kustgebieden kunnen hier mee
te maken krijgen.

NEERSLAG:
Voor donderdagmiddag laten de modellen lokaal een enkele (TCU-)bui tot
ontwikkeling komen in het uiterste oosten en zuidoosten. Daar nog de
koudste bovenluchten en de meeste cumulatieve opwarming onderin. Vrijdag
is het pakket bewolking boven zee mogelijk dik genoeg om wat lichte
regen te produceren.

ZICHT:
Vannacht kans op enige zichtverslechtering, vooral in het midden en
(zuid)westen weer mogelijk enkele ondiepe mistbanken mits het voldoende
opklaart.

TEMPERATUUR:
Donderdagmiddag landinwaarts weer op meerdere plaatsen zomers warm,
hoofdzakelijk vanwege een warmere bovenlucht.Paraaf meteoroloog: zwagers
Bron: KNMI