Guidance middellange en lange termijn

11-07-2018 03:20

Guidance middellange en lange termijn

Opgesteld door het KNMI op woensdag 11 juli 2018 om 03.33 uur

Geldig van vrijdag 13 juli tot woensdag 25 juli

Synoptische ontwikkeling:
Aan het begin van de periode heeft een krachtig Atlantisch
bovenluchthoog via de Britse Eilanden een uitloper richting
Scandinavi?. Hurricane Chris, nu ruim ten oosten van de Amerikaanse
oostkust, wordt opgenomen in de westzuidweststroming aan de flank van
dit bovenluchthoog en komt zondag boven het zeegebied tussen IJsland en
Schotland te liggen. Door de warmteadvectie die hiermee gepaard gaat
vormt zich begin volgende week boven Scandinavi? een krachtig
bovenluchthoog. Aan het einde van de volgende week zien we, althans
volgens de operationele run, in de buurt van IJsland een portie koude
lucht zuidwaarts uitstromen, waardoor het bovenluchthoog boven
Scandinavi? overgaat in een bovenluchtrug boven onze omgeving.

Modelbeoordeling en onzekerheden:
Gedurende de gehele run, inclusief de EPS-periode, is er slechts 1
cluster. Dit cluster valt binnen het Blocking regime, m.u.v. een
tijdelijke Negative NAO episode rond maandag de 23e.
Daarbij valt op dat de stroming in de bovenlucht vanaf halverwege de
volgende week in de meeste EPS-leden licht cyclonaal lijkt te worden,
met een zwak hoogtelaag ten zuiden van ons land en een blokkerend hoog
boven Scandinavi?. De operationele oplossing, met uiteindelijk een
bovenluchtrug boven onze omgeving, is een van de meest stabiele en
warmste oplossingen.
In deze langdurige droogteperiode blijft de neerslagverwachting het
belangrijkste aandachtspunt. Tijdens de meerdaagse periode is de kans op
een bui tot en met maandag vrijwel nihil, op dinsdag iets groter maar
nog steeds slechts 20-30%. In de EPS-periode neemt de dagelijkse kans op
1 mm of meer toe van ca. 20% naar ca, 40%, wat te maken heeft met de
neiging naar een licht cyclonaal bovenluchtpatroon. De CAPE-pluim en ook
het stromingspatroon suggereert dat deze eventuele neerslag
hoofdzakelijk convectief van aard zal zijn.
De gehele periode ligt 80-100% van het EPS qua etmaalmaxima boven de
modelklimatologie, vanaf maandag geldt dit ook voor de etmaalminima.
Daarbij valt op dat vanaf de 20e de kans op zeer warm weer met tropische
temperaturen iets toeneemt.

Samenvatting meerdaagse-periode:
Veel zon, waarschijnlijk overal droog en vooral landinwaarts zomers
warm.

Samenvatting EPS-periode:
Grote kans (80-90%) op aanhoudend (vrij) warm zomerweer. De dagelijkse
kans op een bui neemt daarbij geleidelijk toe naar ca. 40%.Paraaf meteoroloog: haklande
Bron: KNMI