Guidance modelbeoordeling voor Nederland

16-05-2018 18:00

Guidance modelbeoordeling voor Nederland, de Nederlandse kustwateren en
de Noordzee, gebaseerd op de HIRLAM run van 12 UTC en de overige
genoemde modellen en gidsen met bijbehorende runtijd.

Geldig tot donderdag 17 mei 2018 24.00 locale tijd

Opgesteld op woensdag 16 mei 2018 om 18.44 uur

MODELLENBEOORDELING.
SYNOPTISCHE SITUATIE:
Tussen een langgerekt hoog boven Ierland en een laag boven centraal
Europa staat boven onze omgeving een noordelijke, geleidelijk
noordwestelijke stroming. Een NO-ZW georienteerde occlusie waarbij
vanmiddag zware onweersbuien zijn ontstaan ligt boven het uiterste
zuidoosten en verlaat spoedig zuidwaarts het land. Een zwak NO-ZW
georienteerd koufront manifesteert zich momenteel nog als een band met
SC boven het noordwesten en lost de komende al zuid-zuidoostwaarts
trekkend uren op. Een volgend inactief koufront boven het noordwesten
van de FIR trekt vannacht eveneens zuid-zuidoostwaarts over het land en
dan komt ons aandachtsgebied volledig in de polaire lucht terecht. Een
golf in dit koufront passeert vervolgens morgenavond en in de nacht naar
vrijdag van noord naar zuid over de FIR.

MODELBEOORDELING:
De zware onweersbuien waren een belangrijk aandachtspunt maar verlaten
spoedig het uiterste zuidoosten van het land. De zuidwaarts trekkende
velden lage SC momenteel boven het noordwesten van het land bij het
eerste zwakke koufront worden onderschat door de modellen. Deze velden
zijn echter wel duidelijk aan oplossing onderhevig en trekken bovendien
de komende uren zuidwaarts weg. Verder staat er momenteel net iets meer
wind dan in de modellen, de hele kuststrook en ook het IJsselmeer komen
af en toe met een 7 Bft. De afnemende trend is wel consistent in de
modellen. Bij en achter de frontale golf verschillen de modellen
behoorlijk wat betreft de bedekkingsgraad en de wolkenbasis van de
bijbehorende wolkenvelden, waarbij H36 en in mindere mate H40 ook lage
SC (beneden 1500 vt) hebben in het westen van de FIR en EC en HIR juist
in het (noord)oosten. Tot morgen middernacht gaan we voorlopig nog niet
uit van lage bewolking.

AANDACHTSPUNTEN.
WIND:
Seinen staan uit voor de 6 en 7 Bft. Voor de rest van de periode een
geleidelijk afnemende trend met morgen overdag nog wel een vlagerig
karakter.

BEWOLKING:
Zie de modelbeoordeling. De komende uren nog oplossende lage SC (beneden
1500 vt) die aan het einde van de avond het land zal hebben verlaten.
Verder wat hoge bewolking bij het tweede koufront en middelbare
bewolking bij de occlusie. Morgen overdag uitsmerende SC. Vanaf de nacht
naar vrijdag geleidelijk toenemende kans op velden (lage) SC vanaf de
Noordzee.

NEERSLAG:
De onweersbuien bij de occlusie blijven vanaf dit moment net buiten onze
landsgrenzen. Hirlam heeft morgenochtend op het koufront nog een heel
licht neerslagsignaal maar gezien de progtemps en wolkenplaatjes daar
doen we momenteel niks mee.

ZICHT:
Inmiddels overal goed. Pas in de nacht naar vrijdag landinwaarts
mogelijk kans op wat ondiepe grondmist.

TEMPERATUUR:
Geen bijzonderheden.Paraaf meteoroloog: wijs
Bron: KNMI