Guidance middellange en lange termijn

16-04-2018 01:20

Guidance middellange en lange termijn

Opgesteld door het KNMI op maandag 16 april 2018 om 02.56 uur

Geldig van woensdag 18 april tot maandag 30 april

Synoptische ontwikkeling:
Deze week bepaalt hoge druk ons weer. Een hoogterug ligt net ten oosten
van ons land en blijft daar tot in het weekeinde liggen. Dit uit zich in
het grondpatroon in een hoog ten oosten van ons land, wat geleidelijk
oostwaarts trekt. Aan het einde van de week bouwt dan een nieuwe rug
vanuit het Azorenhoog ten westen van ons land op, wat in het weekeinde
oostwaarts beweegt. Op de langere termijn lijkt er een zonale stroming
boven onze omgeving tot stand te komen.


Modelbeoordeling en onzekerheden:
Tot vrijdag 20 april zijn de verschillen klein tussen de leden van het
EPS. In het weekeinde van 21 april neemt de onzekerheid in de
temperatuurverwachting toe als gevolg van de ontwikkeling van een
westelijk gelegen hoog met bij ons een noordelijke of noordoostelijke
stroming met de aanvoer van beduidend koelere lucht, dit zit nu in een
groot deel van het EPS (70%). Op de lange termijn neemt de kans op
neerslag toe (60%) en is de kans groot (ongeveer 60%) dat de
maximumtemperatuur net iets onder normaal uitkomt.


Samenvatting meerdaagse-periode:
Droog, zonnig en warm weer. In het weekend minder warm en zondag
mogelijk regen of een bui.

Samenvatting EPS-periode:
Aanvankelijk grote kans (80%) op maximumtemperaturen iets boven normaal.
In de loop van de periode neemt de kans op maxima iets onder normaal en
wisselvalliger weer toe.Paraaf meteoroloog: blij
Bron: KNMI