Guidance middellange en lange termijn

14-03-2018 02:00

Guidance middellange en lange termijn

Opgesteld door het KNMI op woensdag 14 maart 2018 om 01.40 uur

Geldig van vrijdag 16 maart tot woensdag 28 maart

Synoptische ontwikkeling:
Boven het noorden van de Atlantische Oceaan en het noorden van Europa
ligt aan het begin van de periode een omega-blokkade, waarbij de de
rugas ten oosten van ons land ligt en ons land zich onder invloed van
het westelijke laag bevindt. De straalstroom ligt ver ten zuiden van ons
land, boven het Middellandse Zeegebied. Onze omgeving bevindt zich dus
diep in de polaire lucht. Op zaterdag ontstaat boven ons land een
hoogtelaagje, wat westwaarts trekt. In de dagen daarna verplaatst de
blokkerende hoogterug zich vanaf de Noorse Zee zuidwaarts en komt boven
Ierland te liggen. In het grondpatroon zien we een Scandinavische hoog,
wat voor een oostelijke stroming met de aanvoer van koude lucht boven
onze omgeving zorgt en de frontale zones vanuit het zuiden boven onze
omgeving laat stuklopen. Begin volgende week komt het grondhoog ook
boven de Britse Eilanden te liggen en wordt de stroming noordelijk. In
de tweede helft van volgende week wordt de blokkade afgebroken en komt
de zonale stroming weer boven onze omgeving te liggen, waarmee storingen
worden aangevoerd.

Modelbeoordeling en onzekerheden:
Grootschalig gezien is de uitvoer consistent met die van de vorige runs.
Het aandeel leden waarin de blokkade in het weekeinde ervoor zorgt dat
(zeer) koude, droge lucht vanuit Rusland over het aandachtsgebied
stroomt is vrijwel 100%. Van vrijdag op zaterdag vindt deze overgang
plaats, waarbij een frontale zone boven onze omgeving ligt. De neerslag
op vrijdag valt aanvankelijk als regen, maar gaat later op de dag over
in natte sneeuw, in de nacht naar zaterdag droge sneeuw. De
neerslagkansen zijn dan in het zuiden het grootst, maar de kansen op
sneeuw van betekenis zijn klein (minder dan 10%). Overdag in het weekend
temperaturen iets boven nul, in de nachten lichte tot matige vorst.
Aandachtspunt hierbij is ook de wind, met op zaterdag een 5 tot 6 Bft
boven land.


Samenvatting meerdaagse-periode:
Vrijdag regen, overgaand in natte sneeuw. In het weekeinde (zeer) koud
en weer met 's nachts lichte tot matige vorst en overdag temperaturen
van enkele graden boven nul en vrij veel wind. Op zaterdag in het zuiden
kans op wat sneeuw. Na het weekend overdag oplopende temperaturen

Samenvatting EPS-periode:
Geleidelijke overgang naar wisselvallig weer met temperaturen rond of
onder normaal.Paraaf meteoroloog: berge
Bron: KNMI