Guidance middellange en lange termijn

13-03-2018 02:00

Guidance middellange en lange termijn

Opgesteld door het KNMI op dinsdag 13 maart 2018 om 01.54 uur

Geldig van donderdag 15 maart tot dinsdag 27 maart

Synoptische ontwikkeling:
Boven West-Europa vormt zich een omega-blokkade. We bevinden ons
aanvankelijk aan de rand van de onder invloed van een omvangrijk laag
boven de Atantische Oceaan, wat geleidelijk opvult. Het centrum van de
blokkerende hoogterug komt op vrijdag/zaterdag boven de Noorse Zee te
liggen, wat de weg vrij maakt voor een kleinschalig hoogtelaag wat op
zaterdag via ons land westwaarts trekt. In het grondpatroon zien we ebij
aanvang en omvangrijk laag boven de Atlantische Oceaan en een hoog boven
het noorden van Scandinavie. Het hoog neemt in het weekend de invloed op
ons weer over, waarmee we dan in koude arctische lucht terecht komen. In
het begin van de volgende week komt de blokkerende rug ten westen van
ons land boven Ierland/ de Atlantische Oceaan te liggen en komen we in
een meer noordelijke stroming terecht. Vanaf het weekeinde van 24 maart
laten de meeste leden een grootschalige hoogtetrog met de as ergens
tussen 20 WL en 20 OL zien.

Modelbeoordeling en onzekerheden:
Grootschalig gezien is de uitvoer consistent met die van de vorige runs.
Het aandeel leden waarin de blokkade in het weekeinde retrogreert en
(zeer) koude, droge lucht vanuit Rusland over het aandachtsgebied
stroomt is toegenomen naar vrijwel 100%. Op vrijdag of zaterdag vindt
deze overgang plaats, waarbij een frontale zone over onze omgeving ligt,
wat geactiveerd door het passerende hoogtelaagje. De kansen dat neerslag
op zaterdag als sneeuw valt zijn groot, de kans op sneeuw van betekenis
(meer dan 3 cm/etmaal) is klein, minder dan 5%. Vanaf begin volgende
week wordt de stroming in een groot deel van het ensemble noord tot
noordwestelijk en wordt de aangevoerde lucht wat minder koud, maar wel
koud ten opzichte van gemiddeld. Ook nemen de neerslagkansen toe dan.

Samenvatting meerdaagse-periode:
Woensdag droog, daarna kans op af en toe regen. Vanaf het weekeinde
(zeer) koud en weer met 's nachts lichte tot matige vorst en overdag
temperaturen van enkele graden boven nul. Op zaterdag kans op wat sneeuw
en vrij veel wind.

Samenvatting EPS-periode:
Geleidelijke overgang naar wisselvallig weer met temperaturen rond of
onder normaal.Paraaf meteoroloog: berge
Bron: KNMI