Guidance modelbeoordeling voor Nederland

07-12-2017 10:40

Guidance modelbeoordeling voor Nederland, de Nederlandse kustwateren en
de Noordzee, gebaseerd op de HIRLAM run van 06 UTC en de overige
genoemde modellen en gidsen met bijbehorende runtijd.

Geldig tot vrijdag 08 december 2017 24.00 locale tijd

Opgesteld op donderdag 07 december 2017 om 09.55 uur

MODELLENBEOORDELING.
SYNOPTISCHE SITUATIE:
Het aandachtsgebied bevindt zich aanvankelijk in een brede warme sector.
Hierin passeren vanochtend en vanmiddag een tweetal weinig actieve
fronten met vooral warmte op hoogte. Tevens loopt een zwakke
bovenluchttrog (intussen opvullend) mee hetgeen zorgt voor enige
middelbare onstabiliteit. Een actiever koufront (het polaire front),
behorende bij een diep laag (Caroline) dat over de Noordelijke Noordzee
trekt, beweegt in de loop van de middag en avond van west naar oost over
het land. Het koufront ligt in een scherpe trog waarbij de stevige
zuidwestelijke stroming draait naar een iets in krachtig afnemende
noordwestelijke stroming. In deze noordwestelijke stroming wordt
beduidend koudere lucht (T500 daalt naar -35 tot -40°C) aangevoerd.
Vrijdag gaat de aandacht uit naar de passage van twee
(bovenlucht)troggen, de eerste in de ochtend en de tweede in de avond.
Vooral de tweede lijkt tamelijk actief te zijn (passage van de koudste
bovenluchten).

MODELBEOORDELING:
Aandachtspunt voor vrijdag is de neerslagsoort en plaatselijke gladheid.
In de loop van de nacht kunnen deze al winters van karakter zijn. Vooral
bij de trog op vrijdagavond nemen de sneeuwkansen richting het
zuidoosten fors toe (zie Cross-secties Tw, progtemps). Volgens het
EC-EPS is de kans op droge sneeuw in het zuidoosten dan zelfs > 50%.
Vermoedelijk nemen de neerslagintensiteiten dieper landinwaarts wel af
(dagelijkse gang).

AANDACHTSPUNTEN.
WIND:
Seinen 7-8 Bft in de kustdistricten, Texel buitengaats 9 Bft. Pas na
koufrontpassage vanavond ruimende en iets afnemende wind. Modellen komen
voor het koufront uit met zware windstoten (mechanische turbulentie)
langs de kust, in het noordwestelijk kustgebied lijkt 90 km/h reëel.
Hiervoor enkele uren code geel van kracht voor Noord-Holland en de
Wadden. Vrijdagmiddag langs de kust bij buien weer kans op zware
windstoten (75 km/h), landinwaarts 25-30 kn.

BEWOLKING:
Veel Sc-bewolking, met name nabij het koufront grote kans op St. Op
nadering van het koufront vindt op hoogte enige WA plaats en loopt een
zwakke bovenluchttrog mee, dit zou een enkele ingebedde CB (basis >
FL050) kunnen opleveren. De kans is klein, Ha38 geeft dit duidelijk weer
in de neerslagintensiteiten. Verklaring zou de opvullende hoogtetrog
kunnen zijn. Koufront vrijwel zeker enkel stabiel gelaagde bewolking. Na
passage convectieve bewolking, bij de genoemde troggen met name
landinwaarts ook kans op St. Toppen Cb's tot maximaal FL250.

NEERSLAG:
In de ochtend en middag lokaal lichte (buiige) regen nabij de zwakke
fronten. Bij het actievere koufront in de loop van de middag en avond
enkele uren regen. Vanaf vrijdagnacht buien (CAPE enkele honderden
J/KG). Aandachtspunt is dat de neerslag in toenemende mate winters zal
zijn. Levert zeer plaatselijk kortstondig gladheid op door hagel en door
(natte) sneeuw. Vooral vrijdagavond bij de tweede trog kans op enige
accumulatie (1-3 cm) in het oosten/zuidoosten en mogelijk dus gladheid
op wat meer plaatsen. Onweerskansen zijn groot.

ZICHT:
In het algemeen goed zicht. Met name in de neerslag bij het koufront
matig tot slecht zicht. In de polaire lucht erachter uiteraard weer
goede zichtcondities buiten buien. In (natte) sneeuw slechte zichten.

TEMPERATUUR:
In de nacht naar vrijdag zou een enkele brug of viaduct glad kunnen
worden a.g.v. bevriezing.Paraaf meteoroloog: diepevee
Bron: KNMI