Guidance modelbeoordeling voor Nederland

15-11-2017 00:00

Guidance modelbeoordeling voor Nederland, de Nederlandse kustwateren en
de Noordzee, gebaseerd op de HIRLAM run van 18 UTC en de overige
genoemde modellen en gidsen met bijbehorende runtijd.

Geldig tot woensdag 15 november 2017 24.00 locale tijd

Opgesteld op dinsdag 14 november 2017 om 23.51 uur

MODELLENBEOORDELING.
SYNOPTISCHE SITUATIE:
Een lagedrukgebied boven West-Scandinavie beweegt oostwaarts. Het
bijbehorende golvende polaire front ligt ruwweg O-W georiënteerd boven
de noordelijke helft van de FIR, ten noorden van de Wadden. Hierdoor
bevindt Nederland zich de komende 48 uur in de vochtige lucht in de
warme sector. Mogelijk dat de Wadden woensdagmiddag tijdelijk net noord
van het front uitkomen. Door cyclogenese noordwest van de Britse
Eilanden trekt de zuidwestelijke stroming donderdag wat aan en komt ons
land dieper in de warme sector. Het NO-ZW georiënteerde koufront
bereikt in de loop van donderdagavond het noordwesten.

MODELBEOORDELING:
In de exacte positie van het golvende polaire front zit enige
onzekerheid, maar groot is deze niet. In de modellen is het front te
herkennen als een smalle lijn met St. Waarschijnlijk bereikt het front
de Wadden op woensdagmiddag, om later weer noordoostwaarts te bewegen.
Aandachtspunt is nog dat de St aan de grond kan komen en er mist kan
voorkomen, de modellen geven hier ook een indicatie voor, met name voor
het noordoosten van het land.

AANDACHTSPUNTEN.
WIND:
Vikingbank vannacht west tot zuidwest 7 ruimend west tot noordwest,
vanochtend afnemend. Donderdag op nadering van het nieuw gevormde laag
boven de noordelijke Noordzee zuid (tot zuidwest) 7-8 Bft, Vikingbank 9
Bft. Na passage van de bijbehorende occlusie op de hele noordelijke
Noordzee west tot zuidwest 7-8 Bft, Vikingbank waarschijnlijk opnieuw 9
Bft.
Donderdagmiddag in de noordelijke kustdistricten waarschijnlijk een
krappe 6 Bft uit west tot zuidwest.

BEWOLKING:
In de warme sector en bij het polaire front vooral boven land op
uitgebreide schaal St, vooral in het noordoosten mogelijk aan dek.
Hierbij speelt kustconvergentie ook een rol. Veel dagelijkse gang zit
hier niet in. De kans is groot dat het zuidoosten op donderdag
geleidelijk profiteert van enige lijwerking en het feit dat ons land wat
dieper in de warme sector belandt, als de zuidwestelijke stroming een
beetje aantrekt. Noord van het front boven zee kans op een TCu-buitje.


NEERSLAG:
Gedurende de gehele periode af en toe motregen, vooral boven land en
nabij de kust, aan de lijzijde van een strook met kustconvergentie.
Noord van het front boven zee kans op een TCu-buitje.


ZICHT:
In de warme sector vooral boven en nabij land in motregen en nevel
matige tot slechte zichten, mogelijk ook mist. Boven zee is het zicht in
het algemeen goed, in neerslag lokaal matig, met name wat dichter bij de
kust lokaal slecht.

TEMPERATUUR:
-Paraaf meteoroloog: haklande
Bron: KNMI