Guidance modelbeoordeling voor Nederland

14-11-2017 16:00

Guidance modelbeoordeling voor Nederland, de Nederlandse kustwateren en
de Noordzee, gebaseerd op de HIRLAM run van 12 UTC en de overige
genoemde modellen en gidsen met bijbehorende runtijd.

Geldig tot woensdag 15 november 2017 24.00 locale tijd

Opgesteld op dinsdag 14 november 2017 om 15.26 uur

MODELLENBEOORDELING.
SYNOPTISCHE SITUATIE:
Een lagedrukgebied boven West-Scandinavie beweegt oostwaarts.
Bijbehorend ZW-NO georiënteerd warmtefront ligt over het midden van het
land en beweegt zuidoostwaarts. Om 14 UTC ligt het ZW-NO georiënteerde
koufront boven de Duitse Bocht van EHDV naar EHHW en stagneert net boven
de Wadden als gevolgd van golfvorming in het front. Hierdoor bevindt
Nederland zich de komende 48 uur grotendeels in de vochtige lucht in de
warme sector.MODELBEOORDELING:
In de exacte positie van het golvende koufront zit enige onzekerheid. Op
woensdag komt het golvende koufront iets zuidelijker, dan gaan de
modellen ook iets verder uit elkaar lopen. Maar wij gaan ervan uit dat
het front woensdag boven de Wadden ligt.
Daarnaast zien we bij het warmtefront en in de warme sector actueel
(veel) lagere wolkencondities dan in de modellen, dit zien we wel vaker.
Aandachtspunt is nog dat de ST aan de grond kan komen en er mist kan
voorkomen, de modellen geven hier ook een indicatie voor.


AANDACHTSPUNTEN.
WIND:
Boven de noordelijke Noordzee boven de Vikingbank 7 Bft.

BEWOLKING:
Bij het warmtefront en in de warme sector op uitgebreide schaal ST, de
basis zakt mogelijk tot het aardoppervlak. De ST lost woensdag overdag
niet of nauwelijks op.NEERSLAG:
Gedurende de gehele periode af en toe (mot)regen.


ZICHT:
In de warme sector matige tot slechte zichten, mogelijk ook mist.
Woensdag aanhoudend nevelig en het is niet ondenkbaar dat de mist lokaal
niet oplost.

TEMPERATUUR:
-Paraaf meteoroloog: blij
Bron: KNMI