Guidance middellange en lange termijn

14-11-2017 02:40

Guidance middellange en lange termijn

Opgesteld door het KNMI op dinsdag 14 november 2017 om 03.15 uur

Geldig van donderdag 16 november tot dinsdag 28 november

Synoptische ontwikkeling:
Aanvankelijk hebben we te maken met een zuidwestelijke stroming aan de
noordflank van een hoog boven het zuiden van Europa. Vanaf het weekeinde
van 18/19 november lijkt de stroming boven de oceaan sterker te gaan
meanderen, waarbij in ons aandachtsgebied een grootschalige hoogtetrog
het weerbeeld lijkt te gaan domineren. Geleidelijk gaat de stroming
steeds meer meanderen en meet de amplitude van de Rossby golven sterk
toe. Gedurende het weekeinde van 18-19 november en begin volgende week
komt het aandachtsgebied onder invloed van een uitzakkende hoogtetrog
boven Centraal Europa.

Modelbeoordeling en onzekerheden:
Vanaf eind van de week zien we dan in een toenemend aantal leden een
sterker meridionaal stromingspatroon ontstaan. Daarbij zien we in eerste
instantie (weekeinde 18/19 nov en begin van de volgende week) in 70-80%
van de leden een cyclonaal patroon met een noordwestelijke stroming in
ons aandachtsgebied. Temperaturen zullen naar alle waarschijnlijkheid
enkele graden onder normaal terecht komen. Later in de volgende week
zien we in een toenemend aantal leden in ons aandachtsgebied de hogedruk
invloed toenemen, ongeveer 40%. In de meeste anticyclonale oplossingen
resulteert dit in een hoog boven of iets ten westen van de Britse
Eilanden. EC clustering laat ook duidelijk zien dat er een tendens is
naar een (gedeeltelijk) geblokkeerd drukpatroon in de volgende week.

Samenvatting meerdaagse-periode:
Aanvankelijk rustig herfstweer en nauwelijks neerslag van betekenis.
Vanaf het einde van de week toenemende kans op regen of een bui en wat
lagere temperaturen.

Samenvatting EPS-periode:
Grote kans (70-80%) op een weertype met zowel in de nacht als overdag
temperaturen beneden normaal. Ongeveer 60% kans op aanhouden van het
wisselvallige weertype, ongeveer 40% kans op overgang naar een droog
weertype.Paraaf meteoroloog: buscher
Bron: KNMI