Guidance modelbeoordeling voor Nederland

13-10-2017 10:40

Guidance modelbeoordeling voor Nederland, de Nederlandse kustwateren en
de Noordzee, gebaseerd op de HIRLAM run van 06 UTC en de overige
genoemde modellen en gidsen met bijbehorende runtijd.

Geldig tot zaterdag 14 oktober 2017 24.00 locale tijd

Opgesteld op vrijdag 13 oktober 2017 om 12.20 uur

MODELLENBEOORDELING.
SYNOPTISCHE SITUATIE:
Tussen een hoog boven centraal Europa en een laag nabij IJsland staat er
in ons aandachtsgebied een zuidwestelijke stroming, waarin onder een
subsidentie-inversie tamelijk vochtige lucht wordt aangevoerd. Een zwak
warmtefront, 12 UTC N-Z georienteerd boven de Duitse Bocht en het
uiterste noordoosten, trekt verder oostwaarts. Het bijbehorende golvende
koufront bereikt zaterdagochtend het noorden van de FIR en blijft daar
slepen. Doordat de stroming geleidelijk wat krimpt, beweegt dit front in
de loop van zaterdagmiddag en -avond naar het noordoosten als
warmtefront.

MODELBEOORDELING:
Grootste aandachtspunt voor de komende periode is waarschijnlijk de
vraag hoe ver zuidelijk de laaghangende bewolking zaterdag hardnekkig
blijft. Vooral het noordwesten en noorden van het land lijken een
bewolkte zaterdag te krijgen. De modellen laten het daar in meerderheid
tot in ieder geval zaterdag 12 UTC geheel bewolkt en het ECEPS laat ook
zien dat het pas na zonsondergang het land zal verlaten. Harmonie38
schets o.i. een te optimistisch scenario, Harmonie36 zoals vaker met een
te lage basis. Indicatie van Hirlam/EC qua positie van de ST past in het
beeld van de EPS en lijkt een goede leidraad.
Hirlam berekent van alle modellen nog de meeste regen in de warme
sector. EC laat een zwak signaal zien boven zee, Hirlam is wat
uitgebreider. Lijkt de koppelen aan een gebiedje met wat middelbare
onstabiliteit in de warme sector. Er is echter een grote kans dat deze
neerslag weer verdampt in een droge laag eronder. Voorlopig hebben we
deze neerslag alleen buitengaats in de verwachtingen genoemd.

AANDACHTSPUNTEN.
WIND:
In de warme sector komt de 6 Bft weer terug in alle kustdistricten.
Vanaf de nacht naar zaterdag verdwijnen deze seinen weer. Op de
noordelijke Noordzee seinen voor 7 à 8 Bft.

BEWOLKING:
Bij het warmtefront op veel plaatsen St/Sc. Nabij en zuid van het
golvende koufront op uitgebreide schaal (vorming van) St. In de warme
sector speelt naast geringe afkoeling onder de inversie ook
kustconvergentie een rol. Deze St houdt zaterdag in het noordwesten en
noorden van het land hoogstwaarschijnlijk tot in de middag aan, mogelijk
zelfs nog langer. De vraag is hoe zuidelijk dit St-gebied precies komt.
Harmonie36 is het meest zuidelijk en heeft wat St in een warme sector
betreft de afgelopen tijd meestal niet slecht gescoord. Hirlam zit wat
noordelijker. Voorlopig houden we het midden tussen Hirlam en Harmonie36
aan.

NEERSLAG:
In de warme sector een kleine kans op een paar Ac-buitjes, vooral in de
nacht naar zaterdag in het westen en noorden van de FIR.

ZICHT:
In de loop van de nacht naar zaterdag een toenemende kans op nevel boven
land. Boven zee blijft het zicht waarschijnlijk overwegend goed. In de
nacht naar zaterdag is er aan de zuidoostrand van het St-gebied lokale
St aan dek niet uitgesloten. Geowind blijft echter fors boven ons land:
ca. 25 kn. Stroomopwaarts boven België is de geowind rond 20 kn, dus
daar is de kans op vorming van mist iets groter. Gezien de geowind lijkt
St en/of nevel het meest logische scenario.

TEMPERATUUR:
Vanmiddag als de zon erbij komt in het zuidoosten lokaal 20 graden.
Zaterdag in het zuidoosten 22°C, in het St-gebied maximaal 17°C.Paraaf meteoroloog: buscher
Bron: KNMI