Guidance middellange en lange termijn

12-10-2017 03:40

Guidance middellange en lange termijn

Opgesteld door het KNMI op donderdag 12 oktober 2017 om 04.20 uur

Geldig van zaterdag 14 oktober tot donderdag 26 oktober

Synoptische ontwikkeling:
Komend weekend zorgt een opbouwend hoog boven het Europese continent
voor een zuidelijke stroming met aanvoer van warme lucht in een brede
warme sector. Vanaf dinsdag komt een golvend koufront echter wel dicht
bij of over ons land te liggen en dit front lijkt halverwege de volgende
week te passeren. Daarna neemt de wisselvalligheid toe en lijkt een
hoogtelaag boven Noordwest- en Noord-Europa bepalend te worden.

Modelbeoordeling en onzekerheden:
De opbouw van de hoogterug is in alle leden duidelijk terug te vinden.
Volgende week is het de vraag hoe lang de rug standhoudt. In de loop van
de week zien we in de cyclonaliteit langzaam toenemen. De onzekerheid
heeft ook te maken met orkaan Ophelia. Zondag en maandag trekt Ophelia
in getransformeerde vorm van het zeegebied ten westen van Portugal
richting Ierland. Tot en met volgende week woensdag berekenen zo goed
als alle leden middagtemperaturen boven de modelklimatologie. Daarna
neemt dit percentage leden af van 90% van donderdag de 19e naar 50-60%
aan het einde van de EPS-periode. Zaterdag en zondag is de kans op
neerslag nihil. Daarna nemen de neerslagkansen volgende week toe van ca.
10% op maandag naar ca. 60% vanaf woensdag de 18e. Daarbij is er vanaf
woensdag ook dagelijks een kans van 10-25% op etmaalsommen van meer dan
10 mm. Ook zien we in een deel van de leden een windtoename met rond
vrijdag de 20e een kans op zware windstoten (75+ km/uur) van 25-30%, wat
een toename is van 10-20 procentpunt t.o.v. gisteren. Er is dan ook
10-15% kans op zeer zware windstoten (100+ km/uur) in het westen. Dit
scenario valt samen met een minderheidscluster waarin een krachtige
westelijke straalstroom over onze omgeving komt te liggen. In toenemende
mate een aandachtspunt.

Samenvatting meerdaagse-periode:
Droog en (vrij) warm met zonnige perioden. Halverwege volgende week
toenemend wisselvallig.

Samenvatting EPS-periode:
Grote kans (80-90%) op middagtemperaturen die dalen van bovennormale
naar normale waarden voor de tijd van het jaar. De dagelijkse
neerslagkans ligt rond 60% en tegen het einde van volgende week is er
een kans (20-30%) op veel wind.Paraaf meteoroloog: haklande
Bron: KNMI