Guidance middellange en lange termijn

13-09-2017 00:40

Guidance middellange en lange termijn

Opgesteld door het KNMI op woensdag 13 september 2017 om 01.29 uur

Geldig van vrijdag 15 september tot woensdag 27 september

Synoptische ontwikkeling:
Een hoogtelaag ligt aan het begin van de periode boven Scandinavie. Een
hoogtetrog vanuit dit laag blijft voorlopig boven onze omgeving liggen,
terwijl een scherpe hoogterug zich boven de Atlantische Oceaan opbouwt.
In de trog ontwikkelt zich in het weekend een nieuw hoogtelaag boven
onze omgeving, wat zich langzaam zuidwaarts verplaatst. De hoogterug
kantelt en ligt midden volgende week ZW-NO georienteerd boven de
Noordzee, om vervolgens oostwaarts over Nederland te bewegen. Aan het
einde van volgende week positioneert zich een hoogtetrog boven de Britse
Eilanden waarin een hoogtelaag ontwikkelt.
Aan de grond bevindt zich ook een laag boven Scandinavie, deze trekt
langzaam noordoostwaarts. Daarna worden er tussen het grondlaag boven
Scandinavie en de opbouwende rug boven de Atlantische Oceaan buien
aangevoerd met een eerst westelijke en later noordelijke stroming.
Midden volgende week breidt zich tijdelijk een rug van hoge druk uit
boven onze omgeving. Aan het einde van volgende week beweegt er een
lagedrukgebied richting de Britse Eilanden.

Modelbeoordeling en onzekerheden:
Alle clusters laten tot begin volgende week het zelfde patroon zien, met
de hoogtetrog boven onze omgeving en de opbouwende en oostwaarts
trekkende Atlantische hoogterug. In de loop van volgende week lijkt de
onzekerheid te zitten in of we onder invloed van het hoogtelaag komen of
dat de hoogterug zijn invloed over onze omgeving uitbreidt.
De pluim bevestigt de beperkte spreiding t/m begin volgende week. Tot
dan is het wisselvallig, met elke dag regen of buien en
maximumtemperaturen rond 16 graden. In de loop van volgende week neemt
de spreiding van de temperatuur wat toe. Ten opzichte van gisteren is
het aantal leden van het EPS dat maximum temperaturen beneden normaal
toont afgenomen. Nu is de kans het grootst (50-60%) dat einde volgende
week de maxima rond normaal uitkomen. Het aantal droge leden neemt einde
volgende week en de week daarop geleidelijk toe naar 60%.


Samenvatting meerdaagse-periode:
Wisselvallig weer met maximumtemperaturen rond 16 graden.

Samenvatting EPS-periode:
Geleidelijk toenemende kans op een overgang naar droog weer (60%).
Grootste kans (50-60%) op maximum temperaturen rond normaal.Paraaf meteoroloog: blij
Bron: KNMI