Guidance modelbeoordeling voor Nederland

17-07-2017 16:40

Guidance modelbeoordeling voor Nederland, de Nederlandse kustwateren en
de Noordzee, gebaseerd op de HIRLAM run van 12 UTC en de overige
genoemde modellen en gidsen met bijbehorende runtijd.

Geldig tot dinsdag 18 juli 2017 24.00 locale tijd

Opgesteld op maandag 17 juli 2017 om 16.28 uur

MODELLENBEOORDELING.
SYNOPTISCHE SITUATIE:
Een zwak koufront ligt net ten zuidoosten van het land waardoor het
gehele land zich met een noordelijke stroming in de polaire lucht
bevindt. Een hogedrukgebied met centrum boven het noordwesten trekt
vanaf vanavond langzaam (noord)oostwaarts en verlaat dinsdag in de loop
van de dag het noorden van de FIR. Onder invloed van een noordwaarts
verplaatsend (thermisch) laag boven het Iberisch schiereiland en de Golf
van Biskaje wordt boven onze omgeving de stroming geleidelijk zuidoost
tot zuid. Hierdoor keert het koufront dinsdagavond en in de nacht naar
woensdag langzaam in noordwaartse richting terug als warmtefront en
vindt sterke warmte-advectie (vooral rond 850 hPa) plaats. Een gebied
met maxima in WA en vorticiteitsadvectie (zwakke kortgolvige hoogtetrog)
lijken in de nacht naar woensdag net ten westen van ons land langs te
trekken. Woensdagmiddag en -avond passeert vanuit het zuidwesten een
(thermische) vore waarop de stroming in de loop van de dag van zuidoost
naar zuidwest draait. Op enige hoogte vindt dan opnieuw warmte-advectie
(thetaW850 ca. 18 C) plaats en 's avonds is er tevens de passage van een
nieuwe kortgolvige hoogtetrog. Deze overlap van onstabiliteit en
dynamische forcering zou in potentie zware convectie op kunnen leveren.

MODELBEOORDELING:
Belangrijkste aandachtspunt voor de komende 24-36 uur is de mogelijk
ontwikkeling van convectie boven Frankrijk/Belgie nabij de thermische
vore en onder invloed van een maximum in zowel WA als PVA. EC laat een
overlap in deze maxima via het Kanaal over de Britse Eilanden
noordwaarts trekken in de nacht naar woensdag. De modellen laten hierop
logischerwijs convectie zien die mogelijk nog het westen van de FIR
(boven zee) aandoet. Ha36 is hierin de uitbijter met al runs achter
elkaar (zware) convectie in activiteit afnemend via België over het
zuidoosten van ons land. Hirlam laat nu echter in de 12Z-run voor het
eerst dinsdagavond ook een enkele bui zien. Lijkt gezien de westelijker
gelegen dynamische forcering/maximum in WAA niet het meest logische
scenario, mogelijk speelt de vorming van een low-level jet een rol. In
het ECEPS zijn er maar weinig leden die significante neerslag berekenen
voor het zuidoosten op dinsdag. Kijkende naar de Harmonie36-progtemps
van EHBK zijn buien mogelijk met toppen tot FL400.
Woensdag is later in de middag en avond de ontwikkeling van zware
convectie waarschijnlijk, in de modellen vooralsnog met grote regionale
verschillen. ECEPS laat de potentie ook al een aantal dagen zien.

AANDACHTSPUNTEN.
WIND:
Dinsdagmiddag en -avond is er lokaal in de kustdistricten kans op 6 Bft.
In de nacht naar woensdag vorming van een low-level jet. Bij mogelijke
buien in de nacht naar woensdag kunnen zeer lokaal uitschieters 30-40 kn
voorkomen a.g.v. een downburst. Verdamping speelt gezien de droge laag
onderin een belangrijke rol. Convectie wordt wel vanaf enige hoogte
geforceerd. Woensdagmiddag -en avond zouden windstoten nog wat zwaarder
kunnen uitpakken, zeker bij convectie vanaf de grond. EC komt met een
geparametriseerd convectieschema lokaal al met 35-40 kn.

BEWOLKING:
Komende periode vooral hoge bewolking, bij het warmtefront ook
middelbare bewolking en erachter is vooral in de nacht naar woensdag een
enkele CB met hoge basis, toppen FL350, mogelijk in het uiterste zuiden
en het westen van de FIR. Woensdagmiddag en -avond waarschijnlijk meer
CB's, toppen FL400 of hoger.

NEERSLAG:
Tot dinsdagavond droog. Dinsdagavond laat en in de nacht naar woensdag
is een zeer lokale onweersbui niet helemaal uit te sluiten in het
uiterste zuiden en boven het westen van de FIR. Temps zijn potentieel
behoorlijk ontstabiel (MUCAPE in de orde 1500-2000 J/Kg). Naast
warmte-advectie lijkt een duidelijke dynamische forcering te ontbreken,
mogelijk speelt de low-level jet een rol. Het westen van de FIR
ondervindt mogelijk meer invloed van de zwakke hoogtetrog en daar lijkt
de kans op (onweers)buien groter. Schering in de orde van 25 kn.
Woensdagmiddag en -avond meer forcering (hoogtetrog, WA en convergentie
bij de thermische vore) en veel energie. Het ECEPS laat CAPE-waarden
zien variërend tussen 1500 en 3000 J/Kg. Bovendien laten de progtemps
(EC) voor met name het noorden sterk gekromde scheringsprofielen zien
met 0-3 km 25-30 kn windschering. Dit laat goed georganiseerde convectie
toe met kans op grote hagel, zware windstoten en veel neerslag.

ZICHT:
Komende nacht in het noorden kans op enkele ondiepe mistbanken, de nacht
naar woensdag staat er te veel wind.

TEMPERATUUR:
Dinsdag Tx 22-28 graden, woensdag voor de passage van de thermische vore
op veel plaatsen Tx rond 30 graden bij Td oplopend naar ca. 20 graden.
Achter de vore afkoeling.Paraaf meteoroloog: aberson
Bron: KNMI