Guidance middellange en lange termijn

19-05-2017 03:20

Guidance middellange en lange termijn

Opgesteld door het KNMI op vrijdag 19 mei 2017 om 03.52 uur

Geldig van zondag 21 mei tot vrijdag 02 juni

Synoptische ontwikkeling:
Begin volgende week bevindt het aandachtsgebied zich aan de westflank
van een hoog boven Duitsland, in een maritiem polaire luchtsoort. Een
laag ten noordwesten van Ierland trekt rond dinsdag oostwaarts richting
Scandinavië. Een bijbehorende occlusie, gevolgd door het golvende
polaire front, bereikt ons land in de loop van dinsdag en woensdag
bevindt het polaire front zich in onze omgeving. Vanaf donderdag stelt
zich tijdelijk een zwakke noordelijke stroming in van polaire lucht met
hoge druk boven de Britse Eilanden, ook op hoogte. De hoogterug
verplaatst zich volgens de operationele run in het wekeend van 27/28 mei
oostwaarts, terwijl een hoogtelaag ten zuiden van Groenland naar het
zeegebied ten westen van Portugal trekt. In de onderste niveaus vormt
zich dan een gordel van hoge druk ten noordoosten van ons land. Hierdoor
wordt de aangevoerde lucht geleidelijk weer warmer.

Modelbeoordeling en onzekerheden:
In grote lijnen komen de oplossingen overeen tot ver in de volgende
week. Richting het weekend van 27/28 mei wordt de prognose onzeker: de
operationele run behoort tot een cluster die afwijkend is t.o.v. de
andere 2 clusters. De meeste leden (38 van de 51) laten de hoogterug
boven de Britse Eilanden in dat weekend. E.e.a. heeft uiteraard
behoorlijke gevolgen voor de temperatuur, waarbij de operationele
berekening tot de warme oplossingen behoort. In de werkweek vanaf
maandag 29 mei ogen de oplossingen geblokkeerd, waarbij het van de fase
van de Rossbygolven afhangt of het (licht) wisselvallig wordt met een
cyclonale stroming (50-60% kans), of dat het juist wat bestendiger wordt
met een anticyclonale bovenstroming.

Samenvatting meerdaagse-periode:
Begin volgende week tijdelijk vrij warm en droog lenteweer met veel zon.
Vanaf dinsdag geleidelijk minder zon, van tijd tot tijd regen en
koeler.

Samenvatting EPS-periode:
Aanvankelijk een grote kans (70%) op een overwegend droog weertype met
af en toe zon en temperatuur rond of iets beneden normaal. In de loop
van de periode neemt de kans op een wisselvalliger weertype toe naar
50-60%. Daarbij is er een grote onzekerheid in de temperatuur.Paraaf meteoroloog: haklande
Bron: KNMI