Guidance middellange en lange termijn

21-04-2017 02:40

Guidance middellange en lange termijn

Opgesteld door het KNMI op vrijdag 21 april 2017 om 03.40 uur

Geldig van zondag 23 april tot vrijdag 05 mei

Synoptische ontwikkeling:
Op zondag ligt er een hogedrukgebied boven de Britse Eilanden met een
uitloper richting het midden van Europa. We bevinden ons in maritiem
polaire lucht. Na het weekeinde verplaatst het centrum van het hoog zich
naar het zeegebied zuid van IJsland. Een randstoring die zondag bij
IJsland ligt beweegt zuidoostwaarts en komt maandag boven het zuiden van
Noorwegen te liggen om vervolgens via Finland noordoostwaarts weg te
trekken. Bijbehorend koufront passeert ons land later maandagavond en de
nacht naar dinsdag van noord naar zuid. Achter dit laag om beweegt
dinsdag een tweede laag voor de Noorse kust het noordelijk deel van de
Noordzee op om vervolgens woensdag via Denemarken oostwaarts te bewegen
en op te vullen. Tegelijkertijd zien we dinsdag en woensdag een
hoogtetrog over onze omgeving naar het zuiden uitzakken. Vanuit deze
hoogtetrog zien we donderdag en vrijdag een hoogtelaag afsnoeren en naar
het zuiden van Frankrijk en het noorden van Italië bewegen. Boven het
Noordzeegebied vorm zich dan tijdelijk een rug. In het volgende
weekeinde lijkt boven onze omgeving een fusie te gaan plaatsvinden
tussen het eerder genoemde hoogtelaag en een nieuw hoogtelaag vanaf de
Oceaan.

Modelbeoordeling en onzekerheden:
Tot en met volgende week vrijdag is er een vrij grote consistentie in
het EPS-ensemble. In grote lijnen zien we een stroming uit richtingen
tussen west en noordwest waarmee polaire lucht wordt aangevoerd. De
temperatuur ligt daarbij vooral overdag ruim beneden het langjarig
gemiddelde. De neerslagkans ligt in het weekeinde door de nabijheid van
de hogedrukuitloper nog rond de 40%, maar volgende week stijgt deze naar
ca. 80%. Alhoewel het weerbeeld wisselvallig is blijft het qua wind
rustig. Vanaf het daarop volgende weekeinde neemt de onzekerheid toe,
het scenario van de Oper van het hoogtelaag boven onze omgeving vindt
weinig steun bij de andere EPS-leden. Alhoewel de oplossingen op de
lange termijn sterk uiteenlopen zien we begin mei een tweetal clusters
ontstaan met een krachtig hogedrukgebied boven het Noordzeegebied of
Scandinavie. In de windrichtingpluim zien we dan ook aardig wat
EPS-leden met een oostelijke of noordoostelijk stroming komen. Dit lijkt
in ieder geval de afnemende neerslagkans in deze periode te verklaren,
deze neemt geleidelijk af naar ca. 30%. Het aantal warmere leden is
t.o.v. voorgaande runs opnieuw toegenomen, de spreiding blijft derhalve
groot.

Samenvatting meerdaagse-periode:
Zondag en maandag geregeld zon en kleine kans op een bui, de rest van de
week beduidend wisselvalliger. Verder is het met maxima van ca. 11°C
vrij koud.

Samenvatting EPS-periode:
Aanvankelijk nog grote kans (ca. 80%) op een voortzetting van het
wisselvallige en vrij koude weertype. Later in de periode toenemende
kans op een zachter weertype.Paraaf meteoroloog: homan
Bron: KNMI